eBankarstvo

U HPB-u iznimno veliki interes za subvencionirane stambene kredite: do sada više od 500 zahtjeva


  • Tjedan prije početka prijava za subvencioniranje kredita HPB već ima više od 500 zahtjeva; dva puta više nego prošle godine kad je odobrila 245 kredita
  • Profil korisnika kredita: visokoobrazovani građani u dobi 26 - 35 godina, prosječan iznos kredita oko 600 tisuća kuna na 20 godina
  • Uz Grad Zagreb, prednjače Osječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska i Varaždinska županija
  • HPB ima najnižu kamatnu stopu, 2,09% (EKS 2,19%), a 80% tražitelja subvencioniranih kredita dolaze iz drugih banaka  
 Hrvatska poštanska banka je do 2. rujna, tjedan uoči početka prijava za subvencioniranje kredita u APN, zaprimila već više od 500 zahtjeva, a broj se povećava svakog dana. Dosadašnji broj zahtjeva u HPB-u dvostruko premašuje broj odobrenih kredita u sklopu APN programa prošle godine. Predani zahtjevi pokazuju da kredite najviše traže visokoobrazovani građani od 26 do 35 godina, podjednako se traže kunski i eurski krediti, prosječan traženi iznos je 600 tisuća kuna na rok od 20 godina. Oko 70% zahtjeva odnosi se na kupovinu stanova, i to uglavnom novih, dok 30% tražitelja kreditom kupuje ili gradi kuću. Najveći je interes u Zagrebu i Varaždinu, slijede Osijek, Rijeka, Split i Đakovo. Promatrajući županije, uz Grad Zagreb, prednjače  Varaždinska, Osječko-baranjska i Splitsko-dalmatinska. Od primljenih zahtjeva 80% su novi klijenti HPB-a što je potvrda konkurentnih uvjeta najveće banke u hrvatskom vlasništvu. HPB nudi najnižu kamatnu stopu za program subvencioniranih stambenih kredita: kamata za prvih 7 godina je fiksna i iznosi 2,09% i za kunske i za kredite u eurima (maksimalan EKS 2,19%), a nakon razdoblja subvencioniranja Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +1,68% te za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +1,75%. HPB je omogućila klijentima besplatnu procjenu nekretnine i povoljniju policu osiguranja. “HPB ima najnižu kamatnu stopu, a ukupni trošak za klijente smanjili smo i dodatnim pogodnostima. Klijentima smo omogućili da manje plate nekretninu koju žele, a Vladi da pojedinačno manje sredstava utroši na subvencije te smo iznimno zadovoljni da nam je tako veliki broj građana dao povjerenje u važnoj životnoj odluci. Imamo više od 500 zahtjeva, a broj se povećava svaki dan. Smatramo da smo na najbolji način podržali inicijativu države za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji, a ubuduće želimo još aktivnije sudjelovati u stvaranju uvjeta za bolji život u Hrvatskoj što je i misija Hrvatske poštanske banke“, kaže Ivana Kamenić, zamjenica izvršnog direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom HPB-a.
Povratak na novosti