eBankarstvo

Pozitivni trendovi u poslovanju HPB-a


Toliki mjesečni porast štednje tri puta je veći od najvećeg ostvarenog tijekom prvih deset mjeseci ove godine, a povećanom interesu građana pridonijela je akcijska ponuda kamatnih stopa na štedna oročenja uvedena potkraj listopada. U studenome je tako nastavljen pozitivan trend zabilježen i u listopadu, kad su se rastom istaknuli depoziti pravnih osoba. Tijekom tog mjeseca oročeni depoziti pravnih osoba porasli su za 224 milijuna kuna.

Imovina HPB-a je tijekom listopada uvećana za 369 milijuna kuna te je na dan 31. listopada 2009. iznosila 14,8 milijardi kuna. Time je prekinut negativan trend iz prva tri kvartala kad je banka zbog višestrukog povećanja rezervacija za gubitke po kreditnom portfelju objavila i značajan gubitak u poslovanju.

Nova kreditna politika banke oslanja se na načelo opreznosti tako da, uz ograničavajuću razinu adekvatnosti kapitala, banka nije povećavala kreditni portfelj, već su sredstva usmjerena u likvidnu imovinu. Smanjenje neto kredita tijekom 2009. godine iznosi 2,7 posto.

Kamatni prihodi pritom su povećani za 8,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali je zbog visokih troškova izvora sredstava koje je banka plaćala u prvom tromjesečju neto kamatni prihod smanjen za 21 posto. Ipak, i u tom segmentu vidljivi su pozitivni pomaci; u listopadu su troškovi kamata bili 8,7 posto niži od godišnjeg prosjeka.

Koncem listopada banka je ostvarila operativnu dobit prije rezerviranja za svu financijsku imovinu i obveze u iznosu 78 milijuna kuna, dok je ukupni gubitak smanjen sa 245 (koliko je iznosio koncem rujna) na 233 milijuna kuna. Gotovo polovica (49 posto) operativne dobiti odnosi se na povećanje neto prihoda od provizija i naknada (na godišnjoj razini povećani su 3,3 posto) te oporavak tržišta vrijednosnih papira.

Usporedo s čišćenjem bilance, Hrvatska poštanska banka je tijekom listopada i studenog ostvarila operativnu dobit, a bilježi i značajan porast depozita i štednje.

Štednja građana u Hrvatskoj poštanskoj banci u studenome je povećana za 236 milijuna kuna.

Povratak na novosti