eBankarstvo

Niže kamate na kredite građana


Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2016. snizit će kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom. U skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za eure i kune, HPB će kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu sniziti za 0,30, a za kredite u kunama za 0,09  postotnih poena u odnosu na sadašnje uvjete.

Riječ je o šestom snižavanju kamatnih stopa na kredite građana u posljednje dvije i pol godine tijekom kojih je, uključujući promjenu koja će vrijediti od 1. srpnja, HPB snizila kamatne stope na kredite od 1,09 postotnih poena do 1,39 pp, ovisno o vrsti kredita. 

U nastavku je pregled kamatnih stopa za određene vrste kredita građana u HPB-u: 

Stambeni krediti: Kamatna stopa na stambene kredite uz valutnu klauzulu od 1. srpnja 2016. iznosit će 4,52% (sada iznosi 4,82%), a na kunske stambene kredite 5,36% (trenutno 5,45%).

Stambeni zeleni krediti: Stambeni zeleni krediti uz valutnu klauzulu odobravat će se uz 4,02% (sada 4,32%) dok će za zelene kunske kredite Banka primjenjivati kamate od 4,86% (sada je 4,95%).

Nenamjenski krediti: Kamatna stopa na nenamjenske kredite uz valutnu klauzulu snižava se na 7,56% (sada je 7,86%) dok će za kunske kredite vrijediti nova kamata od 8,40% (sadašnja stopa je 8,49%).   

HPB od 1. srpnja 2016. snižava kamatne stope i za sve ostale vrste kredita građanima s promjenjivom kamatom.  

HPB je u nepunih pet mjeseci ove godine odobrila gotovo 700 milijuna kuna kredita građanima što je rast od 170% u odnosu na isto razdoblje 2015. Odlična HPB-ova ponuda za refinanciranje kredita drugih banaka rezultirala je skokom stambenih kredita - od početka 2016. Banka je odobrila 361 milijun kuna stambenih kredita dok je u istom razdoblju prošle godine plasirano oko 60 milijuna kuna ove vrste kredita.

Povratak na novosti