eBankarstvo

Kredit za međufinanciranje - novost u ponudi HPB Stambene štedionice


HPB Stambena štedionica proširila je svoju ponudu novim proizvodom – kreditom za međufinanciranje namijenjenim svim postojećim i novim štedišama. Novi štediše HPB Stambene koji odmah podnesu zahtjev za odobravanje kredita bit će oslobođeni plaćanja naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji.

Kredit za međufinanciranje je stambeni kredit koji se odobrava svim štedišama HPB Stambene štedionice prije isteka najkraćeg ugovorenog razdoblja štednje. Kredit se odobrava u iznosu od dvije do dvjesto tisuća eura, na razdoblje do 24 mjeseca i s fiksnom kamatnom stopom od 5,99 posto. Nakon isteka razdoblja međufinanciranja kredit se reprogramira u redovan stambeni kredit HPB Stambene štedionice s rokom otplate do 12 godina i fiksnom kamatnom stopom od 3 posto (EKS od 3,05 posto), pri čemu su štediše oslobođeni naknade za reprogramiranje. Kredit za međufinanciranje odobrava se u kunskoj protuvrijednosti uz valutnu klauzulu u eurima i otplaćuje se u jednakim mjesečnim anuitetima tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita. Pogodnost pri ugovaranju kredita za međufinanciranje je mogućnost objedinjavanja svih ugovorenih iznosa stambenih štednji u obitelji čime se omogućuje dobivanje traženog iznosa kredita uz optimalne ugovorne iznose svakog pojedinog ugovora.

Krediti za međufinanciranje namijenjeni su kupnji, izgradnji, rekonstrukciji, popravku ili opremanju nekretnina - stana ili obiteljske kuće, a mogu se koristiti i za kupnju i/ili komunalno uređenje građevinske čestice sa ili bez građevine, u skladu sa zakonskim propisima. Također, ovim kreditom štediša može otplatiti već postojeći stambeni kredit odobren kod neke od banaka ili štedionica u Hrvatskoj.

Povratak na novosti