eBankarstvo

HPB povećala kamate na štednju


Kako bi građanima ponudila još povoljnije kamate na štednju, Hrvatska poštanska banka je povećala fiksne kamatne stope na kratkoročnu oročenu štednju u kunama i eurima. U posebnoj promotivnoj ponudi koja traje od 20. listopada do 31. prosinca 2011. godine HPB je svim građanima omogućila da svoja sredstava oroče po izuzetno konkurentnim uvjetima.

Nova kamatna stopa za kunsko oročenje biti će 0,6 postotnih poena veća u odnosu na postojeću fiksnu kamatnu stopu, a ovisno o roku iznost će od 3 do 4,55 posto.
Kamata za oročenja do 25 tisuća eura biti će uvećana za 0,4 postotnih poena i kretat će se od 2,25 do 3,70 posto, a za iznose iznad 25 tisuća eura za 0,5 postotnih poena i iznosit će od 2,50 do 3,80 posto.

Ova akcija odnosi se na sve nenamjenske depozite (štednju) u kunama ili eurima koji se oročavaju na rok od jedan, tri, šest ili 12 mjeseci. Za vrijeme trajanja akcije moguće je ugovoriti i rentnu štednju uz fiksne kamatne stope na rok od 12 mjeseci i uz isplatu kamate mjesečno, kvartalno ili polugodišnje.

Više o akcijskim kamatama na štednju pročitajte ovdje.

Povratak na novosti