eBankarstvo

HPB organizirala susret s investitorima


HPB je u utorak, 14. lipnja, organizirala susret s investitorima na kojem je predstavila najnovije rezultate poslovanja  i najvažnije aktivnosti i tako odgovorila na upite pojedinih dioničara. Banka na ovaj način želi pridonijeti razvoju dobre prakse korporativnog upravljanja.

Iz rezultata poslovanja u prvih pet mjeseci 2016. godine koji su predstavljeni investitorima izdvajamo:

Rast operativne dobiti - ostvareno 136 mil. kuna operativne dobiti što je rast od 4,9% u odnosu na prvih pet mjeseci prošle godine

Rast tržišnih udjela - tržišni udjel HPB-a u ukupnim kreditima porastao na 4,62%, a u depozitima na 4,98%  (posljednji službeni podaci HNB-a za prvo tromjesečje 2016.)

Rast HPB-a na padajućem tržištu - dok je tržište kredita u prva tri mjeseca palo 3% HPB je imala kreditni rast od 1,3%. Također, HPB ima rast depozita od 0,2%, a bankarsko tržište bilježi pad od 3,8%

Snažan rast u segmentu stanovništva - u prvih pet mjeseci 6.600 kreditnih partija u vrijednosti 720 milijuna kuna 

Rast broja klijenata - HPB je u svibnju 2016. premašila brojku od 650.000 klijenata 

Rast novootvorenih tekućih računa – nastavlja se rast broja novootvorenih računa građana, u prvih pet mjeseci otvoreno novih 14.400 tekućih računa

Rast broja poslovnih računa - akvizicije novih klijenata i u segmentu gospodarstva gdje je u prvih pet mjeseci 680 novootvorenih poslovnih računa    

HPB d.d. - prezentacija za dioničare

Povratak na novosti