eBankarstvo

HPB: 193 mil. kuna dobiti i 13000 novih klijenata


Prema nerevidiranim izvještajima HPB je u prvom polugodištu 2016. ostvarila 192,8 milijuna kuna operativne dobiti i 91,3 milijuna kuna neto dobiti uz snažan rast tržišnih udjela u svim segmentima poslovanja  

 

 

?  Operativna dobit 192,8 milijuna kuna

?  Neto dobit 91,3 milijuna kuna, najviše do sada

?  Više od 17.600 novih tekućih računa građana u prvom polugodištu

?  Više od 800 novih računa pravnih osoba u prvom polugodištu

?  Imovina Banke porasla 3,7% na 18,4 milijarde kuna   

?  Rast kredita građanima 11,2%, stambeni krediti skočili za 40,1% 

?  Rast ukupnih depozita 5,1%

?  Omjer troškova i prihoda bolji od prosjeka sektora, 52,4%* 

?  ROAE na godišnjoj razini 11,1%
*sektorski prosjek za prvo tromjesečje 2016. iznosi 59,1%

Nakon izvrsne 2015. godine u kojoj je ostvarila najbolji financijski rezultat od osnivanja, Hrvatska poštanska banka i u 2016. nastavlja poboljšavati poslovanje.

DOBIT: Operativna dobit u prvom polugodištu 2016. iznosi 192,8 milijuna kuna, 14,5% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Glavni pokretač rasta operativne dobiti je neto nekamatni prihod koji je porastao visokih 23,4%. Pritom je naglašen doprinos segmenta financijskih tržišta gdje je dobit od trgovanja vrijednosnim papirima i devizama skočila 24,9%, a ostvaren je i jednokratni dobitak od prodaje dionica VISA Europe Ltd.u iznosu 33,5 mil. kuna. Na taj način neutraliziran je očekivani pad neto kamatnog prihoda (-2,1%) uslijed tržišnih kretanja koje karakterizira sporiji rast zaduženosti i pad kamatnih stopa. Neto dobit nakon efekta odgođenog poreza iznosi 91,3 mil. kuna, 11% više nego u istom razdoblju prethodne godine i najviše do sada.

REZERVIRANJA: Troškovi rezerviranja za neprihodujuće kredite iznose 81,4 milijuna kuna, 4,8% manje u usporedbi s istim razdobljem 2015.

TROŠKOVI I PROFITABILNOST: Unatoč novom doprinosu za sanacijski fond EU, Banka je operativne troškove zadržala na razini prvog polugodišta 2015. zahvaljujući provedenim organizacijskim unapređenjima. Snažna profitabilnost očituje se u prinosu na prosječni kapital (ROAE) koji nadmašuje strateške smjernice i iznosi 11,1% na godišnjoj razini te u značajno poboljšanom omjeru troškova i prihoda (C/I indikator) koji je Banka uspjela dodatno sniziti na 52,4% dok sektorski prosjek za prvo tromjesečje 2016. iznosi 59,1%.

KLIJENTI: HPB je premašila brojku od 650 tisuća klijenata uz 13 tisuća novih u prvom polugodištu 2016. Od novih klijenata gotovo svaki drugi, odnosno 47% njih, pripada dobnoj skupini 19-50 koju Banka privlači sve kvalitetnijim servisom. Broj novootvorenih tekućih računa građana porastao je 15% (+17.668). Otvoreno je i preko 800 novih računa pravnih osoba čime se Banka približila brojci od 10.000 klijenata u segmentu poslovanja s gospodarstvom.    

IMOVINA: Imovina Banke povećana je za 3,7% od početka 2016. na 18,4 milijarde kuna uz poboljšanje strukture u smjeru veće profitabilnosti. Višak likvidnosti je uglavnom plasiran u kredite komitentima koji su, suprotno tržišnom trendu smanjenih potreba za investiranjem i većoj sklonosti štednji, porasli 4,2%.

KREDITI: Banka nastavlja povećavati kreditnu aktivnost na tržištu koje pada. Posebno smo ponosni na rezultate poslovanja s građanima gdje je Banka ostvarila rast kredita od visokih 11,2% (+13,7% međugodišnje) pri čemu su stambeni krediti skočili za 40,1% (+47,6% međugodišnje). U prvom polugodištu odobreno je 1.100 stambenih kredita u vrijednosti 430 milijuna kuna. Od ukupno 833 milijuna kuna kredita građanima, oko 300 milijuna se odnosi na refinanciranje kredita u CHF.

Volumen kredita gospodarstvu ostao je na gotovo istoj razini kao prethodne godine (-0,1%), pri čemu HPB nastavlja podržavati poduzeća i djelatnosti koje generiraju vrijednost za gospodarstvo. 

DEPOZITI: Ukupni depoziti gdje Banka također nastavlja povećavati svoj tržišni udjel porasli su značajnih 5,1% i iznose 15,3 milijarde kuna za što je najzaslužniji skok depozita gospodarstva (+11,3%) zahvaljujući snažnoj akviziciji klijenata u lokalnoj upravi, malom i srednjem poduzetništvu te velikim kompanijama. Depoziti stanovništva porasli su 2,1%.

Adekvatnost kapitala tijekom prvog polugodišta se smanjila s 15,9 na 15,2% uslijed rasta kredita i ostalih ulaganja zbog kojih je porasla rizicima ponderirana aktiva. 

Teško je izdvojiti najvažnije u kontinuiranom poboljšavanju pokazatelja poslovanja HPB-a. Ipak, između najviše neto dobiti od 91,3 milijuna kuna, godišnjeg rasta operativne dobiti od 14,5% na 192,8 milijuna kuna i snažnog rasta tržišnih udjela na padajućem bankarskom tržištu najviše nas veseli 17.600 novih tekućih računa i više od 800 novih računa pravnih osoba.
Stalni rad na kvaliteti usluge, aktivan pristup klijentu i brižno upravljanje rizicima uz simpatije javnosti za najveću banku u hrvatskom vlasništvu doveli su do ovih rezultata,
komentira  polugodišnje poslovanje predsjednik Uprave HPB-a Tomislav Vuić. 

Povratak na novosti