eBankarstvo

Priprema turističke sezone

Osigurajte financiranje potreba u turizmu.
Priprema turističke sezone

Za što se može koristiti dugoročni turistički kredit?

  • Za adaptaciju, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta
  • Za nabavu opreme ili dijelova opreme u turizmu
  • Za trajna obrtna sredstva
  • Za refinanciranje postojećih kredita korištenih za ulaganje u navedene namjene

Dugoročni turistički kredit u brojkama

  • Rok otplate kredita do 7 godina
  • Dinamika otplate ovisi o turističkoj sezoni poduzetnika, najčešće 3 jednake rate koje dospijevaju u kolovozu, rujnu i listopadu tekuće godine
  • Iznos kredita već od 4.000,00 ​eura
  • Poček do 12 mjeseci uključen u rok otplate kredita, a kredit se može koristiti kroz 6 mjeseci

Koje pogodnosti nudi HPB?