eBankarstvo

Priprema turističke sezone

Osigurajte financiranje potreba u turizmu.
Priprema turističke sezone

Za što se može koristiti dugoročni turistički kredit?

 • Za adaptaciju, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta
 • Za nabavu opreme ili dijelova opreme u turizmu
 • Za trajna obrtna sredstva
 • Za refinanciranje postojećih kredita korištenih za ulaganje u navedene namjene

Dugoročni turistički kredit u brojkama

 • Rok otplate kredita do 7 godina
 • Dinamika otplate ovisi o turističkoj sezoni poduzetnika, najčešće 3 jednake rate koje dospijevaju u kolovozu, rujnu i listopadu tekuće godine
 • Iznos kredita već od 30.000 kuna
 • Poček do 12 mjeseci uključen u rok otplate kredita, a kredit se može koristiti kroz 6 mjeseci

Koje pogodnosti nudi HPB?

 • Mogućnost odabira kredita u kunama i u kunama uz valutnu klauzulu u eurima
 • Otvaranje transakcijskog računa uz 50% popusta na naknadu za otvaranje računa
 • Korištenje  internetskog bankarstva i mobilnog bankarstva bez naknade tri mjeseca
 • Korištenje VISA Business kartice bez upisnine
 • Korištenje VISA Bonus Plus kartice bez upisnine za tvrtku
 • Korištenje VISA Prepaid Business kartice bez godišnje članarine za tvrtku
 • Instrumenti osiguranja određuju se u dogovoru s bankom