eBank

Najbolje polugodište HPB-a od osnutka


 • neto dobit 123,5 milijuna kuna, 31% više u odnosu na isto razdoblje 2018. i najbolji rezultat od osnivanja Banke
 • operativna dobit 165,2 milijuna kuna, veća za 19,7% u odnosu na isto razdoblje 2018.
 • stanovništvu plasirana milijarda kuna u šest mjeseci
 • u Retailu ukupno 601 tisuća klijenata, 154 tisuća korisnika internetskog i mobilnog bankarstva
 • novi model poslovanja sa SME poduzetnicima za stvaranje vodeće banke u tom segmentu
 • u šest mjeseci plasirano 540 milijuna kuna kredita SME-u (povećanje 18,8%) i 3 tisuće novih klijenata
 • 9-postotni udjel na kartičnom tržištu, Banka krenula u još brži razvoj kartičnog biznisa
 • imovina 23,2 milijarde kuna uz porast od 9,2%; tržišni udjel krajem travnja povećan na 5,5%
 • JABA uspješno pripojena 1. travnja
 • troškovi u razumnim granicama s obzirom na veliki broj projekata i pripajanje JABA-e
 • optimizacija HPB Grupe nastavlja se pripajanjem HPB-Stambene štedionice 
Hrvatska poštanska banka ostvarila je rekordnu polugodišnju dobit od osnivanja u iznosu od 123,5 milijuna kuna u izazovnom razdoblju integracije Jadranske banke, velikih viškova likvidnosti i nižih kamatnih marži. HPB je u prvom polugodištu 2019. postigla odlične rezultate u svim segmentima poslovanja, rast kreditiranja u najvažnijim sektorima, bolju tržišnu poziciju i temelj za uspješno poslovanje i dugoročnu konkurentnost. NAJVEĆA NETO DOBIT: HPB nastavlja s rekordnim rezultatima i prvo polugodište 2019. završava sa  123,5 milijuna kuna neto dobiti, što je 31% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i najbolji rezultat od osnivanja. BOLJI OPERATIVNI REZULTAT: Operativna dobit iznosi 165,2 milijuna kuna i viša je za 19,7% ili 27,2 milijuna u usporedbi s istim razdobljem 2018., najviše zahvaljujući snažnom rastu operativnih prihoda i usmjerenosti Banke na strateške smjernice i projekte pokrenute s ciljem povećanja efikasnosti i operativne izvrsnosti. Neto kamatni prihod porastao je za 4,3% uz povećanje broja plasmana i bruto kredita, a neto prihod od provizija i naknada je veći za 4,8%. Operativni troškovi su porasli 5,5%, u skladu s projektom pripajanja Jadranske banke i strateškim projektima usmjerenima na optimizaciju procesa i troškova što već daje rezultate. EFIKASNA NAPLATA: Efikasna naplata i bolje upravljanje kreditnim rizikom rezultirali su značajnim smanjenjem rezervacija po djelomično nadoknadivim plasmanima, a pokrivenost loših plasmana i dalje je iznad sektora.         MILIJARDA KUNA GRAĐANIMA: Imovina je porasla 9,2% i iznosi 23,2 milijarde kuna. Ukupni bruto krediti su rasli 10% odnosno 1,2 milijarde kuna u odnosu na kraj 2018. godine, a dva strateška segmenta - stanovništvo i malo i srednje poduzetništvo - ostvaruju izvrsne rezultate u kreditiranju. Porast bruto kreditnog portfelja stanovništvu iznosi 11,1%, oko 700 milijuna kuna u odnosu na kraj 2018., pritom su stambeni krediti porasli 13,6%. U šest mjeseci HPB je plasirala milijardu kuna stanovništvu čime je potvrdila svoj značaj i konkurentnost na tržištu gdje je dosegla 601 tisuću klijenata. VELIKI RAST POSLOVANJA SA SME-om: Novi operativni i poslovni model Sektora za poslovanje s malim i srednjim poduzetnicima donosi odlične rezultate: porast bruto kredita od 18,8% u prvom polugodištu kada je plasirano 540 milijuna kuna novih kredita, a broj klijenata povećan za gotovo 3 tisuće. U proteklih godinu dana Sektor bilježi rast kredita od 24% i 38-postotni rast broja klijenata na ukupno 10 tisuća malih i srednjih poduzetnika koji posluju s HPB-om. Uvođenjem poduzetničkih centara,  osnivanjem Corporate Banking akademije i jačanjem digitalnog poslovanja HPB je spremna postati vodeća banka za SME. Značajan fokus je na IT, izvoznike, turizam, poljoprivredu i sve koji stvaraju dodanu vrijednost za gospodarstvo čemu doprinosi i suradnja HPB-a s HAMAG-om, EIB-om, EBRD-om i Zagrebačkom burzom kao i stalni program edukacije za klijente. RAST DEPOZITA: Uspješnom integracijom Jadranske banke baza depozita povećana je za 1,5 milijardi kuna u odnosu na kraj 2018. Depoziti stanovništva rasli su 13,7%, dok su depoziti gospodarstva veći za +1,3%. KAPITAL IZ NETO DOBITI: Prvo polugodište HPB završava s kapitalom od 2,3 milijarde kuna, 14,8% više u odnosu na kraj prošle godine, najviše zahvaljujući neto dobiti. RAZVOJ KARTIČNOG POSLOVANJA: HPB je dosegla 9-postotni tržišni udjel na tržištu kartica, a spremna je i za intenzivniji razvoj u ovom segmentu poslovanja. HPB je nedavno osnovala novi Sektor direktnih kanala kojeg vodi Marija Radonić, vrhunski stručnjak u ovom biznisu s iskustvom iz Dinersa. DIGITALNO BANKARSTVO: Sve važniji kanal prodaje je ePoslovnica koju je HPB jedina u Hrvatskoj omogućila i korisnicima internetskog i mobilnog bankarstva. Poslovnica nudi najveći opseg bankarskih usluga za građane na tržištu za 154 tisuća korisnika internetskog i mobilnog bankarstva HPB-a. Cilj HPB-a je ulagati sve više u digitalno bankarstvo, širiti opseg proizvoda i usluga na novim kanalima te podizati znanja i kompetencije zaposlenika spremnih za banku digitalnog doba. PRIPAJANJE JADRANSKE BANKE: Veliki poslovni uspjeh HPB-a je pripajanje Jadranske banke koje je završeno 1. travnja 2019. čime je HPB osnažila poziciju u srednjoj Dalmaciji te otvorila veliki regionalni centar u Šibeniku za poslovanje u Šibensko-kninskoj županiji. SLIJEDI PRIPAJANJE STAMBENE ŠTEDIONICE: HPB je pokrenula projekt pripajanja HPB-Stambene štedionice kao nastavak optimizacije poslovanja Grupe kroz očekivane uštede i efikasnije upravljanje resursima. Riječ je o 37 tisuća klijenata Štedionice koji zadržavaju sva prava iz postojećih ugovora, a pripajanjem Banci omogućava im se jednostavniji pristup uslugama HPB-a. Komentar predsjednika Uprave Tomislava Vuića: Rad na poboljšanju prodaje i procesa vezanih uz prodaju počeo je donositi vidljive rezultate. Uz najveću polugodišnju neto dobit od osnutka banke, 123,5 milijuna kuna, 31% više u odnosu na proteklu godinu, ostvarili smo značajan rast tržišnog udjela u kreditima stanovništvu s 4,7% krajem 2018. na 5% krajem travnja 2019., a u kreditima  gospodarstvu s 5,3 na 5,6%. U drugoj polovici godine, osim nastavka rasta i poboljšanja procesa, očekuje nas rad na kvaliteti podataka i još veći fokus na digitalno i kartično poslovanje.
Povratak na novosti