eBank

Informacije koje trebaju biti priložene prijenosu novčanih sredstava


Ovim putem vas obavještavamo da je donesen novi Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma koji osigurava provedbu Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje trebaju biti priložene prijenosu novčanih sredstava. Zakon se primjenjuje od 01. siječnja 2018., a Uredba 2015/847 se u Republici Hrvatskoj primjenjuje od 26. lipnja 2017. Ovom Zakonom propisano je obvezno popunjavanje podataka o platitelju i primatelju plaćanja na nalozima za plaćanje. Sukladno tome, a kako nalozi ne bi bili odbijeni ili njihova realizacija ne bi trajala dulje, u nastavku se nalaze informacije o minimalnim obveznim podatcima potrebnim prilikom prijenosa novčanih sredstava. Obavijest o informacijama koje trebaju biti priložene prijenosu novčanih sredstavau primjeni od 01. 01. 2018. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma Za poslovne subjekte:
Povratak na novosti