eBank

HPB uvela VISA Prepaid karticu s nadoplatom


Hrvatska poštanska banka proširila je kartičnu ponudu za građane međunarodnom karticom koja omogućuje sigurnu internetsku kupovinu i kontrolu osobne potrošnje. Hrvatska poštanska banka od 2. travnja 2013. građanima nudi VISA Prepaid karticu s nadoplatom - karticu s limitom potrošnje kojeg korisnik sam određuje višestrukim „punjenjem". Nova kartica HPB-a korisnicima pruža sigurnost pri internetskoj kupovini zahvaljujući mogućnosti limitiranja sredstava na računu od strane korisnika, te činjenici da na njemu nije moguć negativan saldo. Također, kartica je pogodna za putovanja ili kao džeparac za djecu jer korisnicima pruža potpunu kontrolu troškova. VISA Prepaid karticu jednostavno je dobiti jer nije vezana uz tekući račun ni status klijenta Banke, a za njezino izdavanje nije potrebna kreditna sposobnost. Korisnik sredstva uplaćuje na karticu ovisno o potrebama i bez naknade u svim poslovnicama HPB-a, putem internetskog bankarstva ili mBankinga. VISA Prepaid kartica može se koristiti i na svim VISA prodajnim i isplatnim mjestima u zemlji i inozemstvu, kao i za podizanje gotovine na bankomatima.
Povratak na novosti