eBankarstvo

Prelazak na HPB usluge izravnog bankarstva

Prelazak na HPB usluge izravnog bankarstva
Nastavno na pripajanje Nove hrvatske banke d. d., Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo obavještavamo vas o promjenama u poslovanju, zbog primjene novog tehnološkog sustava te posljedično i promjena u korištenju usluga digitalnog bankarstva MINT@Nova i MB@Nova, odnosno, prelaska na HPB usluge izravnog bankarstva za fizičke osobe i poslovne korisnike - HPB mobilno bankarstvo i HPB internetsko bankarstvo.

Prelazak na HPB usluge izravnog bankarstva

Proces prelaska počinje 3. lipnja i u potpunosti je digitalan, a potrebno ga je dovršiti do 3. kolovoza 2024. Prelazak je omogućen klijentima, fizičkim i pravnim osobama, koji u korištenju nemaju mHPB mobilnu aplikaciju.
 

PREDUVJETI ZA PRELAZAK

 
 • Aktivna MINT@Nova / MB@Nova aplikacija - ako je vaša aplikacija trenutno neaktivna, najkasnije do 31. svibnja 2024. pozivom u Kontakt centar HPB-a, zatražite ponovno izdavanje ključeva za pristup aplikaciji.
 • Najnovija verzija aplikacije - postojeću MINT@Nova / MB@Nova potrebno je ažurirati preuzimanjem najnovije verzije aplikacije.
 • Poslovni korisnici koji imaju ugovorene usluge mobilnog i internetskog bankarstva i kao fizičke osobe, proces prelaska na mHPB pokreću isključivo kroz jednu mobilnu aplikaciju. 


PROCES PRELASKA
 
Ako ste korisnik MINT@Nova aplikacije digitalnog bankarstva kao fizička osoba i MB@Nova aplikacije za poslovne korisnike, prelazak na HPB mobilno i internetsko bankarstvo možete započeti samo putem jedne od aplikacija. Završetkom procesa prelaska na odabranoj aplikaciji, automatski će biti onemogućeno pokretanje procesa na drugoj mobilnoj aplikaciji, a na vašem će se HPB mobilnom i internetskom bankarstvu prikazati usluge i proizvodi koje ste ugovorili kao fizička osoba i poslovni korisnik.
 
Po uspješnom prelasku na HPB mobilno bankarstvo postojeće MINT@Nova / MB@Nova aplikacije možete deinstalirati.

Aktivirajte mHPB aplikaciju u 4 koraka

 • Odaberite opciju „Započni migraciju” i potvrdite ju unosom svog PIN-a ili biometrijskom autentifikacijom, nakon čega Vas sustav preusmjerava na mHPB aplikaciju
 • Po otvaranju mHPB aplikacije prikazat će Vam se dvoznamenkasti verifikacijski kod koji je potrebno zapamtiti
 • Nakon toga, dobit ćete automatsku obavijest kroz  MINT@Nova aplikaciju. Prijavite se u aplikaciju i unesite verifikacijski kod iz prethodnog koraka. Unosom i potvrdom ispravnog koda bit ćete preusmjereni na mHPB aplikaciju
 • Po otvaranju mHPB aplikacije potrebno je definirati novi željeni PIN za mHPB aplikaciju

HPB internetsko bankarstvo

 • Prelaskom će se automatski aktivirati usluga HPB internetskog bankarstva
 • Za prijavu koristite mToken unutar vaše mHPB aplikacije   
 • Internetskom bankarstvu pristupate isključivo putem poveznice na službenoj stranici Banke
 • mTokenom se prijavljuje na isti način, kao i s tokenom, unosom serijskog broj mTokena i jednokratnom lozinkom

Ako ste korisnik internetskog bankarstva IB@Nova uz fizički token: 
 • nakon 3. lipnja 2024. prijavljujete se na HPB internetsko bankarstvo postojećim uređajem i ne trebate provoditi proces prelaska  
 • nakon završenog procesa prelaska, vaš postojeći fizički token ostaje aktivan i možete ga nastaviti koristiti i za prijavu na HPB internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

Sigurnost korištenja HPB internetskog bankarstva

Molimo vas da se detaljno upoznajte s kompletnim smjernicama za sigurnost online bankarstva HPB banke na poveznicama: 
Česta pitanja
 • Na koji način mogu provjeriti dodijeljene fizičke tokene i kome su dodijeljeni u slučaju sumnje na neovlašteno korištenje tokena?
 • Nakon pripajanja, s jednim tokenom imam uvid u račune više poslovnih subjekata, a prije sam imao uvid u poslovanje samo jednog poslovnog subjekta?
 • Korisnik sam više fizičkih tokena. Hoće li svi tokeni ostati važeći?
 • Do kada se mogu ugovoriti nove usluge IB@Nova i MB@Nova?
 • Ugovaranje je ukinuto 2. travnja 2024.
 • Do kada ću moći koristiti uslugu MB@Nova?
 • MB@Nova uslugu moći ćete koristiti do 31. svibnja 2024. do 16:00 sati. Od 3. lipnja 2024. od 08:00 sati potrebno je inicirati proces prelaska na HPB usluge izravnog bankarstva, mHPB.
 • Što je Lista poznatih primatelja i na koji se način Lista kreira?
 • Lista poznatih primatelja će se kreirati za sve klijente, a ista će sadržavati Non-HR račune primatelja plaćanja prema kojima je poslovni subjekt imao prekogranična i međunarodna plaćanja u razdoblju od 1. 1. 2020. do 15. 5. 2024.  
 • Kada će biti dostupne upute na koji način pokrenuti postupak za prijenos podataka s postojeće MB@Nova mobilne aplikacije?
 • Upute će biti u dostupne u formatu video tutoriala, često postavljenih pitanja i ostalih informacija važnih klijentima, na web stranici.
  Banka će sve važne informacije o prijenosu podataka objavljivati na spomenutoj poveznici.  
 • Obuhvaća li digitalni proces prelaska s MB@Nova na mHPB i prelazak na nove mTokene i što je potrebno napraviti da se prebaci i IB@Nova?
 • Provedbom digitalnog procesa prelaska, nisu potrebne dodatne radnje vezane uz postojeće mTokene jer će se po uspješnoj provedbi procesa prelaska prenijeti i sve informacije o postojećem mTokenu.
 • Poslovni sam korisnik IB@Nova, s fizičkim prijavnim uređajem (HW token). Hoću li moći nastaviti koristiti postojeći prijavni uređaj za prijavu na HPB internetsko bankarstvo?
 • Od 3. lipnja 2024. na HPB internetsko bankarstvo prijavljujete se korištenjem postojećeg prijavnog uređaja.  
   
  VAŽNO! Za poslovne korisnike koji imaju ugovorene usluge mobilnog i internetskog bankarstva i kao fizičke osobe, potrebno je pokrenuti prelazak na mHPB isključivo kroz jednu mobilnu aplikaciju. 
 • Kada krece proces prelaska na mHPB i do kada traje? Što ako ne provedem proces prelaska u navedenom periodu?
 • Proces prelaska započinje 3. lipnja 2024. od 8 sati i trajat će do 3. kolovoza 2024. godine, nakon čega više neće biti moguć prelazak digitalnim putem - app2app. 

  Po završetku migracijskih koraka, klijentima će biti aktivne HPB usluge izravnog bankarstva i postojeći tokeni za prijavu, na mobilno i internetsko bankarstvo. 

  Ako na vrijeme ne provedete proces prelaska digitalnim putem, za korištenje HPB usluga izravnog bankarstva bit će potrebno javiti se u centar/poslovnicu Banke ili svom voditelju poslovnog odnosa u Banci.
 • Mogu li se mHPB mobilnim bankarstvom prijaviti na portal e-Građani jer do sada nisam imao/la tu mogućnost?
 • Da, moći ćete koristiti uslugu e-Građani s vjerodajnicom HPB mTokena (značajna razina sigurnosti).
 • Do koliko sati u internetskom/mobilnom bankarstvu mogu inicirati nalog u korist računa u HPB-u kako bi se isti odmah izvršio?
 • Plaćanja u eurima u korist računa u Banci inicirana do 22 sata putem usluga online bankarstva izvršit će se isti dan uključujući i dane vikenda, umjesto dosadašnjih 20 sati.
 • Hoću li moći koristiti instant plaćanje od 3. lipnja 2024.?
 • Od 3. lipnja 2024. bit će moguće koristiti uslugu instant plaćanja ako ste aktivirali uslugu mobilnog ili internetskog bankarstva koja vam omogućuje provođenje platnih transakcija u realnom vremenu, uz dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu prema bankama koje  pružaju istu uslugu. 
 • Do kada ću moći koristiti uslugu MINT@Nova?
 • MINT@Nova uslugu moći ćete koristiti do 31. svibnja 2024. do 16 sati. Od 3. lipnja 2024. od 8 sati potrebno je inicirati proces prelaska na HPB usluge izravnog bankarstva, mHPB i/ili HPB internetskog bankarstva.
 • Na koji način mogu prijeći na HPB mobilno ili internetsko bankarstvo?
 • Prelazak na usluge HPB mobilnog i internetskog bankarstva će se odvijati digitalnim putem, bez potrebe dolaska u centar Banke. Ako imate ugovoren paket Green ili Orange, bit će Vam omogućen prelazak na mobilno i na internetsko bankarstvo. Ako nemate ugovorene navedene pakete, bit će Vam omogućen prelazak samo na mobilno bankarstvo. Ugovaranje usluge internetskog bankarstva, dostupno je u poslovnoj mreži Banke. Korištenje internetskog bankarstva će biti omogućeno putem mTokena.
 • Mogu li prijeći s usluge MINT@Nova na uslugu mHPB?
 • Klijentima s popisa iz nastavka će u okviru usluge (aplikacije) MINT@Nova biti omogućen prelazak na HPB usluge izravnog bankarstva:
   
  • vlasnicima tekućih računa uz ugovoren paket Green ili Orange
  • vlasnicima tekućih računa bez ugovorenog paketa
  • vlasnicima kreditnih kartica
  • vlasnicima B-free štednih računa.
  Ako ste korisnik usluge MINT@Nova, ali niste vlasnik barem jednog od prethodno navedenih proizvoda, Banka će Vam poslati obavijest o datumu od kojeg više nemate mogućnosti koristiti MINT@Nova uslugu, s informacijama o načinu ugovaranja HPB usluga izravnog (online) bankarstva, sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje usluga izravnog bankarstva.
   
  Klijenti koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim skupinama neće moći prijeći na usluge HPB izravnog bankarstva. U ožujku 2024. Banka je obavijestila klijente o otkazu usluge MINT@Nova, a riječ je o korisnicima usluge MINT@Nova uz kredit, devizni račun, štednju, žiro račun i račun za neredovita primanja, a  koji će uslugu moću ugovoriti sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje usluga izravnog bankarstva HPB-a, uz istovremeno ugovaranje dodatnih proizvoda.
   
 • Ako ne uspijem samostalno prenijeti uslugu/aplikaciju, je li neophodno doći u centar Banke ili ću moći ključeve za uslugu mobilnog bankarstva dobiti u Kontakt centru?
 • Klijentima će proces digitalnog prelaska s MB@Nova i MINT@Nova na mHPB biti dostupan od 3. lipnja 2024. te tijekom 2 mjeseca, odnosno, do 3. kolovoza 2024. Klijenti u tom periodu mogu više puta inicirati proces prelaska, dok im to ne uspije (npr. ako ne uspije prelazak zbog loše internetske veze - može se pokušati kasnije). Ako klijent niti nakon dodatnih pokušaja ne uspije prijeći na mHPB, potrebno je doći u centar Banke i zatražiti izdavanje ključeva jer dodjela istih putem Kontakt centra više neće biti moguća.
 • Što trebam napraviti za digitalni prelazak na mHPB mobilno bankarstvo?
 • Detaljne informacije i upute o prelasku će klijentima biti dostavljene kroz poruku na uslugama online bankarstva, kao i na e-mail adresu klijenta evidentiranu u sustavu Banke. 
 • Što ako sam istovremeno korisnik online usluga ugovorenih u exNHB-u (Sberbank) i online usluga ugovorenih u HPB-u (imam dvije usluge mobilnog i/ili internetskog bankarstva)?
 • Od 3. lipnja 2024. klijent može imati samo HPB  uslugu mobilnog bankarstva i HPB uslugu internetskog bankarstva. Postojeća MINT@Nova, odnosno, MB@Nova automatski prestaje biti aktivna nakon navedenog datuma i potrebno ih je izbrisati s vaših mobilnih telefona. 
 • Kako ću koristiti internetsko bankarstvo HPB-a nakon prelaska na mHPB?
 • Korisnicima mHPB mobilnog bankarstva mToken (integriran unutar mHPB-a) služi za korištenje internetskog bankarstva. Uputa za korištenje internetskog bankarstva za građane je dostupna na poveznice s web stranice Banke: IBG_korisnicke_upute_16062020 (hpb.hr)
 • Što je potrebno učiniti ako sam greškom izbrisao/la mHPB aplikaciju s uređaja na kojem imam MINT@Nova aplikaciju? Hoću li moći pokrenuti proces prelaska s MINT@Nova i na koji način?
 • Ako vaša mHPB aplikacija iz bilo kojeg razloga nije aktivna ili ste ju izbrisali s uređaja na kojem koristite MINT@Nova, za pokretanje procesa prelaska potrebno je javiti se u centar Banke i zatražiti izdavanje novih ključeva za aktivaciju mHPB aplikacije.
 • Mogu li mHPB aplikaciju instalirati na drugi mobilni uređaj, ne na isti na kojem imam MINT@Nova?
 • Prelazak s MINT@Nova i MB@nova aplikacija na mHPB je moguć isključivo na jednom uređaju, što znači da je potrebno na uređaju, na kojem je dostupna MINT/MB@Nova aplikacija, instalirati i mHPB i provesti postupak prelaska. Instalacija mHPB aplikacije na drugom mobitelu, moguća je uz odlazak u centar Banke u svrhu izdavanja novih ključeva.
 • Mogu li još uvijek ugovoriti MINT@Nova uslugu?
 • Od 2. travnja 2024. nije moguće ugovoriti uslugu MINT@Nova.