eBankarstvo

Prijevarna stranica HPB prijave na NIAS sustavu portala e-Građani

Upozoravamo na pojačanu aktivnost prevaranata, koji klijentima HPB-a šalju e-mailove s poveznicom na prijevarnu stranicu HPB prijave na NIAS sustav portala e-Građani te od primatelja traže da otkriju osobne i/ili financijske informacije:
• broj tokena i kodove koje generira token (OTP, dinamičku zaporku MAC ili MDS) i/ili
• podatke o platnim karticama (broj kartice i CVV2 kod).
Pozivamo klijente da ne otvaraju nepoznate poveznice i skrećemo pažnju na dodatni oprez.