eBankarstvo

Plaćanja

Cilj nam je omogućiti brzu, sigurnu i dostupnu uslugu kako bi mogli kvalitetno obavljati sva plaćanja putem naše razgranate poslovne mreže kao i putem internetskog i mobilnog bankarstva.

 • Platni promet u zemlji
 • Platni promet u zemlji
 • Dostupni smo vam u 58 HPB poslovnica, na 600 bankomata HPB-a te putem široke poslovne mreže Hrvatske pošte i Fine.
 • Platni promet s inozemstvom
 • Platni promet s inozemstvom
 • Putem široke korespondentne mreže s ostalim bankama pružamo vam brzo, sigurno i kvalitetno poslovanje s inozemnim partnerima diljem svijeta.
 • Izravno terećenje i SEPA
 • Izravno terećenje i SEPA
 • Usluga koja primateljima plaćanja omogućuje jednostavnu, brzu i sigurniju naplatu potraživanja od korisnika usluge te efikasnije upravljanje likvidnošću.
 • HPB usluge u Hrvatskoj pošti i Fini
 • HPB usluge u Hrvatskoj pošti i Fini
 • U više od 900 ureda Hrvatske pošte i u više od 150 poslovnica Fine omogućili smo vam obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa.