eBankarstvo

Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

Što omogućuje HPB Internetsko bankarstvo?

 • Jednostavnije i brže upravljanje poslovnim financijama bilo kada i bilo gdje
 • Izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima HPB Investa
 • Cjelovit uvid u stanje i pregled prometa po računu
 • Zadavanje naloga u najavi i zbrojni unos naloga datotekom
 • Uvid u sve detalje depozita, kredita, kartica vrijednosnih papira, garancija i akreditiva
 • Kreiranje predložaka i naloga za plaćanje
 • Plaćanje i prijenos sredstava na druge račune unutar Banke
 • Uslugu plaćanja u realnom vremenu, SEPA instant plaćanje
 • RPIR - plaćanje na broj mobitela/OIB/e-mail primatelja
 • Komunikaciju sa službom za korisnike
 • Kupoprodaju deviza
 • Pregled i postavljanje dnevnog limita za plaćanje naloga internetskim i mobilnim bankarstvom

5 koraka za aktivaciju internetskog bankarstva

1. Otvorite račun u HPB-u
2. Ispunite i potpišite Pristupnicu A i Pristupnicu B. Pristupnicu B popunjavate za svakog dodatnog korisnika usluge zasebno
3. Priložite kopije osobnih dokumenata
4. Predajte dokumente najbližoj poslovnici ili vašem voditelju poslovnog odnosa
5. Preuzmite opremu i PIN

Koje su prednosti HPB Internet bankarstva?

 • Mogućnost rada s računima više vlasnika
 • Mogućnost promjene ovlaštenja rada po računima od strane korisnika usluge koji ima ovlaštenja administratora
 • Niže naknade za provođenje transakcija nego na šalterima banaka ili Fine
 • Mogućnost promjene kontakt podataka bez odlaska u Banku
 • Mogućnost pristupa usluzi putem tokena, mTokena

Sigurnost internetskog bankarstva – smjernice za korisnike

Kao korisnik interneta i internetskog bankarstva izloženi ste sigurnosnim rizicima kibernetičkih napada i pokušajima prijevara trećih strana. Molimo Vas koristite smjernice kao preporuke za povećanje razine vaše sigurnosti pri korištenju usluge HPB internetskog bankarstva. U smjernicama pročitajte Što možete učiniti sami u svrhu zaštite svojih podataka i osobnog računala, Informacije o korištenju HPB internetskog bankarstva, Zaštitne mjere Banke i Zaštitne mjere kada klijent Banke koristi usluge drugih licenciranih pružatelja platnih usluga.