eBankarstvo

Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

Što omogućuje HPB Internetsko bankarstvo?

 • Jednostavnije i brže upravljanje poslovnim financijama bilo kada i bilo gdje
 • Izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima HPB Investa
 • Cjelovit uvid u stanje i pregled prometa po računu
 • Zadavanje naloga u najavi i zbrojni unos naloga datotekom
 • Uvid u sve detalje depozita, kredita, kartica vrijednosnih papira, garancija i akreditiva
 • Kreiranje predložaka kunskih i deviznih naloga za plaćanje
 • Kunska i devizna plaćanja te prijenos sredstava na druge račune unutar Banke
 • Uslugu plaćanja u realnom vremenu, SEPA instant plaćanje
 • RPIR - plaćanje na broj mobitela/OIB/e-mail primatelja
 • Komunikaciju sa službom za korisnike
 • Kupoprodaju deviza

5 koraka za aktivaciju internetskog bankarstva

1. Otvorite račun u HPB-u
2. Ispunite i potpišite Pristupnicu A i Pristupnicu B. Pristupnicu B popunjavate za svakog dodatnog korisnika usluge zasebno
3. Priložite kopije osobnih dokumenata
4. Predajte dokumente najbližoj poslovnici ili regionalnom centru ili pošaljite poštom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d. Direkcija digitalnog bankarstva Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
5. Preuzmite opremu i PIN

Koje su prednosti HPB Internet bankarstva?

 • Mogućnost rada s računima više vlasnika
 • Mogućnost promjene ovlaštenja rada po računima od strane korisnika usluge koji ima ovlaštenja administratora
 • Niže naknade za provođenje transakcija nego na šalterima banaka ili Fine
 • Mogućnost promjene kontakt podataka bez odlaska u Banku
 • Mogućnost pristupa usluzi putem tokena, mTokena, pametne kartice ili USB uređaja