eBankarstvo

Izravno terećenje i SEPA

Usluga koja primateljima plaćanja omogućuje jednostavnu, brzu i sigurniju naplatu potraživanja od korisnika usluge te efikasnije upravljanje likvidnošću.
 Izravno terećenje i SEPA
SEPA (eng. Single Euro Payments Area) je jedinstveno područje plaćanja u eurima u kojemu pravne i fizičke osobe imaju mogućnost zadavanja i primanja plaćanja u eurima pod istim uvjetima, pravima i obvezama neovisno gdje se nalaze.

SEPA područje obuhvaća sve države članice Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norveršku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Koje su prednosti SEPA-e?

 • Korištenje prihvaćenih pravila i standarda koja su jedinstvena za sve korisnike
 • Mogućnost automatiziranog upravljanja odbijenim porukama i povratima
 • Efikasnije upravljanje likvidnošću i administrativnim troškovima
 • Mogućnost naplate od svih platitelja korištenjem jedinstvenog platnog instrumenta kod ugovaranja izravnih terećenja

SEPA kreditni transferi (SCT)

Kreditne transfere koji se odnose na nacionalna i prekogranična plaćanja u eurima Banka izvršava u skladu sa SEPA pravilima i standardima.

SEPA standardi odnose se prvenstveno na zadavanje naloga za plaćanje u formatu platnih poruka za elektronička plaćanja – pain.001 XML poruka prema ISO 20022 standardu.

Korisne informacije:

Uputa za iniciranje poruka kreditnog transfera (pain.001.001.03)
Uputa za primjenu i implementaciju XML camt poruka

SEPA izravna terećenja

Od 5. lipnja 2017. HPB pruža uslugu izvršenja SEPA izravnih terećenja prema pravilima SDD sheme.

Usluga SEPA izravnog terećenja pruža mogućnost da primatelj plaćanja inicira platnu transakciju na teret transakcijskog računa platitelja uz prethodnu suglasnost koju platitelj daje primatelju plaćanja.

Preduvjeti za korištenje SEPA izravnog terećenja od strane primatelja plaćanja:
 • Otvoren transakcijski račun u poslovnoj banci s kojom se ugovara usluga primitka i obrade SDD naloga
 • Ugovaranje usluge primitka i obrade SDD naloga s bankom
 • Primatelj plaćanja mora biti registriran i aktivan u Registru SEPA identifikatora primatelja plaćanja koji vodi FINA
 • Platne transakcije izvršavaju se u skladu s formatom platnih poruka ISO 20022 XML (pain.008)
 • Suglasnosti platitelja

Koje su prednosti za primatelje plaćanja?

 • Brža i efikasnija naplata
 • Efikasnije upravljanje likvidnošću
 • Mogućnost iniciranja naloga za SEPA izravna terećenja putem jedne poslovne banke
 • Niži troškovi poslovanja (eliminiranje troškova ispisa i dostave uplatnica, opomena…)
 • Automatizacija procesa naplate potraživanja
 • Mogućnost opoziva (prije izvršenja) ili poništenje (nakon izvršenja) iniciranih SDD naloga

Koje su prednosti za platitelje?

 • Pravovremeno i sigurno podmirivanje obveza preuzima izdavatelj računa i Banka
 • Ušteda vremena bez čekanja u redovim,
 • Dobivanje informacije o uspješno provedenom plaćanju od strane Banke
 • Usluga se može opozvati