eBankarstvo

HPB usluge u Hrvatskoj pošti i Fini

U više od 900 ureda Hrvatske pošte i u više od 150 poslovnica Fine omogućili smo vam obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa.
HPB usluge u Hrvatskoj pošti i Fini
U više od 900 ureda Hrvatske pošte omogućeno vam je VISA Business Debit karticom:
  • Podizati gotovinu
  • Polagati dnevne utrške
  • Uspostave poslovnog odnosa,
  • Otvaranja računa,
  • Ugovaranje dodatnih proizvoda Banke uz račun:

zatvaranje ili promjene po računima u poslovnoj mreži HP-a,
obavljanje nacionalnog platnog prometa u eurima u cijeloj distributivnoj mreži HP-a za klijente poslovne subjekte rezidente koji imaju otvoren transakcijskih račun u Banci i koji tu uslugu prethodno ugovore putem propisane dokumentacije
 

U više 150 poslovnica Fine kao klijent HPB-a možete:

  • Predati dokumentaciju za otvaranje transakcijskog računa
  • Obavljati gotovinske uplate i isplate
  • Predati naloge za plaćanja na papiru ili u obliku datoteke