eBankarstvo

Kratkoročni poljoprivredni krediti

Financijska podrška za kratkoročne potrebe poljoprivrednika.
Kratkoročni poljoprivredni krediti

Za što se može koristiti kratkoročni poljoprivredni kredit?

 • Za financiranje poslovne potrebe do naplate potpora
 • Za kupnju sirovina, repromaterijala i ostalog u tekućoj proizvodnji u poljoprivredi
 • Za financiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje
 • Za tekuću proizvodnju/otkup poljoprivrednih proizvoda
 • Za podmirenje dugovanja po ranije odobrenom kreditu
 • Za financiranje svih ostalih kratkoročnih potreba u poljoprivredi

Kratkoročni poljoprivredni kredit u brojkama

 • Rok otplate kredita do 12 mjeseci
 • Iznos kredita već od 1.300,00 eura
 • Kredit se može koristiti kroz 3 mjeseca
 • Bez zaloga nekretnine za kredite u visini do 13.000,00 eura  uz zadovoljavajuću kreditnu sposobnost

Koje pogodnosti nudi HPB?

 • Otvaranje transakcijskog računa uz 50% popusta na naknadu za otvaranje računa
 • Korištenje internetskog mobilnog bankarstva bez naknade tri mjeseca
 • Korištenje VISA Business kartice bez upisnine
 • Korištenje VISA Bonus Plus kartice bez upisnine za tvrtku
 • Korištenje VISA Prepaid Business kartice bez godišnje članarine za tvrtku
 • Instrumenti osiguranja prema dogovoru
 • Dinamika otplate kredita prilagođava se vašim poslovnim potrebama