eBankarstvo

Komercijalni zapisi

Komercijalni zapisi su kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (do godinu dana) koje izdavatelj izdaje radi pribavljanja kratkoročnih sredstava.

Njihovim izdanjem izdavatelj ima obvezu investitoru (imatelju) isplatiti nominalni iznos komercijalnih zapisa po dospijeću. Zapisi se izdaju preko programa u okviru kojeg se izdaju tranše, pri čemu zbroj iznosa nedospjelih tranši ne smije biti veći od iznosa programa. Tranše mogu biti različitih ročnosti, dospijeća i denominacije do maksimalnog ukupnog iznosa predviđenog programa.

Koje su prednosti za izdavatelje komercijalnih zapisa?

  • Izvor kratkoročnog financiranja
  • Prilika za predstavljanje izdavatelja tržištu kapitala jer je takvim izdanjem vidljiva reakcija investitora na financijske instrumente izdavatelja
  • Potencijalno naknadno izdavanje obveznica izdavatelja ima nižu cijenu zaduživanja jer je poslovanje izdavatelja već poznato tržištu