eBankarstvo

Obveznice

Što su obveznice?

Obveznice su dugoročni dužnički vrijednosni papiri s rokom dospijeća preko jedne godine kojom se izdavatelj obvezuje imatelju obveznice tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, te o dospijeću obveznice isplatiti glavnicu (iznos na koji ona glasi).

Izdavatelji obveznica mogu biti država, lokalna samouprava, tvrtke i banke.

Koje su prednosti izdanja obveznica?

  • Troškovi financiranja konkurentni su tradicionalnom načinu kreditiranja
  • Smanjena je izloženost prema pojedinoj poslovnoj banci (oslobađanje limita pojedinih banka za druge plasmane izdavatelja)
  • Fleksibilan izvor financiranja (prilagođavanje potrebama izdavatelja po pitanju iznosa izdanja, načina otplate glavnice, ročnosti, dinamike financiranja i sl.)
  • Fiksiranje kamatne stope u trenutku povoljne situacije na tržištu kapitala
  • Medijska prednost (interesa medija)
  • Prisutnošću na tržištu kapitala podiže se rejting izdavatelja i lakše plasiraju nova izdanja
  • Transparentnost zaduživanja