Trgovanje vrijednosnim papirima

Ulaganje u državne obveznice najsigurniji je oblik ulaganja obzirom da za isplatu jamči država.

Koji je postupak kupnje financijskih instrumenata?

1. Predočenje dokumenata
Potrebni dokumenti
 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • Popis ovlaštenih osoba
2. KONZULTACIJA s brokerom
Što omogućuje komunikacija s brokerom?
 • Pomoć pri određivanju cijene
 • Informacije o svim važnim činjenicama vezanim uz:
  – određene financijske instrumente
  – trenutne ponude
  – dosadašnje transakcije
3. Otvaranje naloga
Kako se može otvoriti nalog za kupnju financijskih sredstava?
 • Dolaskom u HPB poslovnice
 • Pozivom
 • Putem e-maila
4. Zadavanje naloga
Što trebam znati pri uplati sredstava?
 • Sredstva se uplaćuju na poseban žiro račun namijenjen za trgovanje na burzama
 • Banka može koristiti sredstva isključivo za trgovanje po nalozima klijenta

INSTRUKCIJA ZA UPLATU:
HRK, Broj žiro računa: HR1323900011300002658
Model: 67, Poziv na broj: OIB klijenta
Svrha: Kupnja FI

Što očekivati nakon obavljene kupnje?

Koji je postupak prodaje financijskih instrumenata?

1. Predočenje dokumenata
Potrebni dokumenti
 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • Popis ovlaštenih osoba
2. KONZULTACIJA s brokerom
Što dobivam u komunikaciji s brokerom?
 • Pomoć pri određivanju cijene
 • Informacije o svim važnim činjenicama vezanim uz određene financijske instrumente
3. Registracija vlasničke pozicije pri SKDD
Kako obavljam registraciju?
 • Od brokera dobivate broj zahtjeva za registraciju
 • Pozivate SKDD na broj 01/ 4607 300
 • Potvrđujete zahtjev putem automata vašim PIN brojem
4. Otvaranje naloga
Kako se može otvoriti nalog za kupnju financijskih sredstava?
 • Dolaskom u HPB poslovnice
 • Pozivom
 • Putem e-maila
5. Zadavanje naloga za prodaju
Što očekivati nakon obavljene prodaje?
 • Dobivate obračun izvršene transakcije
 • Usluge Poravnanja i namire u SKDD obavljaju se treći radni dan od dana transakcije
 • Financijski instrumenti ispisuju se s vašeg računa investitora kod SKDD
 • Na odabrani kunski račun primate novčani iznos nakon prodaje umanjen za iznos brokerske naknade

Kontakti

01/4805-005, 01/4888-143
Brokeri 01/4888-222
E-mail: brokeri@hpb.hr