Uprava i Nadzorni odbor

Tomislav Vuić

predsjednik Uprave

 • – predsjednik Uprave Banke od 2014. godine
 • – zadužen je i nadležan za zastupanje Banke u odnosima s dioničarima, Nadzornim odborom, organima vlasti i javnošću, strateško upravljanje Bankom i vođenje sjednica Uprave Banke
 • – nadzire i upravlja organizacijskim jedinicama: Sektor poslovanja s gospodarstvom, Sektor poslovanja sa stanovništvom, Sektor izravnog bankarstva, Sektor financijskih tržišta, Ured za usklađenost i podršku Upravi, Ured za upravljanje kvalitetom usluge, Ured za upravljanje ljudskim resursom, Ured za marketing, Ured za korporativne komunikacije i Ured za pravne poslove

Obrazovanje

Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položio 1992.

Karijera

1989-1996: Pravo
Prvo radno iskustvo stekao je na Općinskom sudu 1989. godine, a 1990. karijeru nastavlja
u odvjetništvu. Kao odvjetnik sa specijalizacijom u općem trgovačkom pravu, zastupanju u ovršnim, parničnim i stečajnim postupcima, poslovima vezanim uz restrukturiranje i naplatu te druga pitanja vezana uz bankarstvo i financijsku industriju sudjeluje u osnivanju i radu odvjetničkog društva „Žurić & partneri“ do 1996.

1996-danas: Bankarstvo
Poslovnu karijeru u bankarstvu započeo je 1996. u Trgovačkoj banci gdje je od 1997. do 2000. godine bio na funkciji predsjednika Uprave.

Od 2000. do 2014. godine zaposlen je u Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Dvanaest godina bio je zamjenik predsjednika Uprave odgovoran za sektor građanstva, pravne poslove, upravljanje distributivnim kanalima, marketing i komunikacije, a dvaput po godinu dana predsjednik Uprave.

Od 2010. do 2014. bio je predsjednik Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore.

Odlukom Nadzornog odbora HPB-a od 24. srpnja 2014. godine imenovan je predsjednikom Uprave Hrvatske poštanske banke, a funkciju preuzima po odobrenju Hrvatske narodne banke 10. rujna 2014. godine.

Tijekom poslovne karijere stručno znanje usavršavao je u sklopu Programa razvoja za Top 22 menadžera Erste Grupe (TED -Top Executive Development).

Domagoj Karadjole

član Uprave

 • – član Uprave Banke od 2014. godine
 • – zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor upravljanja rizicima, Sektor upravljanja naplatom, Sektor upravljanja financijama, Ured unutarnje revizije, Ured za korporativnu sigurnost i Ured za upravljanje aktivom i pasivom

Obrazovanje

Diplomirao je 2001. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije i makroekonomije.
Dodatno obrazovanje stekao je 2010. kroz Program razvoja managera u Erste&IECD Bled School of Managment.

Karijera

2002-danas: Bankarstvo
Zapošljava se u Erste banci Hrvatska kao Corporate Credit risk manager 2002. godine, a u razdoblju od 2003. do 2006. obnaša i funkciju internog trenera odgovornog za edukacije iz područja kreditnog rizika, procjene investicijskih projekata i analize financijskih izvještaja.

Direktor direkcije Malog poduzetništva postaje 2005. gdje stječe iskustvo upravljanja prodajom, prodajnom mrežom te razvojem poslovanja za segment malog poduzetništva.

Izvršni direktor za Retail poslovanje u Erste banci Srbija postaje 2010. godine te preuzima odgovornost za segment fizičkih osoba i malog poduzetništva, upravljanje prodajom i poslovnom mrežom, razvoj poslovanja, upravljanje proizvodima, razvoj kanala prodaje, profitabilnost poslovne linije i rane naplate.

Mladen Mrvelj

član Uprave

 • – član Uprave Banke od 2014. godine
 • – zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor informatike, Sektor podrške poslovanju, Ured za organizaciju i upravljanje projektima, Ured za nabavu i opće poslove

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu 1991. godine.

Karijera

1991-1995: Informatika
Karijeru je započeo za vrijeme studija kao programer u Master Electronisu, a nakon diplome zapošljava se kao programer u University of Federal Armed Forces u Njemačkoj do 1995.

1995-2000: Konzultant
Od 1995. do 2000. kao samostalni konzultant radi za različite tvrtke u Kanadi i Kaliforniji gdje je posebno usmjeren na arhitekturu, dizajn, razvoj i implementaciju sustava za veleprodaju prirodnog plina te aplikacija za podršku migracije klijenata, upravljanja repertoarom izdavačkih kuća, itd.

2000-danas: Bankarstvo
IT Manager postaje 2000. u Wells Fargo Bank gdje iskustvo stječe kao voditelj novih dizajnerskih koncepata, razvoja i implementacije sustava naplate potraživanja.

Od 2007. do 2012. obnaša funkciju direktora i CIO u Erste banci u Hrvatskoj. U siječnju 2013. postaje generalni direktor InfoSec Global u Zagrebu odgovoran za uspostavljanje centra kompetencija kao jedinstvene usluge za InfoSec Global i njegove partnere.

Nadzorni odbor

Marijana Miličević, predsjednik Nadzornog odbora

Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika

Marijana Vuraić Kudeljan, član

Sjednice Nadzornog odbora

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora:

2018.
 1. sjednica – 31.01.
 2. sjednica – 12.03.
 3. sjednica  – 27.03.
 4. sjednica – 14.05.
 5. sjednica – 18.06.
 6. sjednica – 9.10.
 7. sjednica  -22.10.
 8. sjednica – 13.12.
 9. sjednica – 21.12.
2017.

3. veljače 2017. godine
10. veljače 2017. godine
14. veljače 2017. godine
27. veljače 2017. godine
27. ožujka 2017. godine
24. travnja 2017. godine
18. svibnja 2017. godine
28. srpnja 2017. godine
8. rujna 2017. godine
30. listopada 2017. godine
15. prosinca 2017. godine

Odbori Nadzornog odbora

članovi odbora:

 • Revizorski odbor
 • Odbor za primitke
 • Odbor za rizike
 • Odbor za imenovanja