Uprava i Nadzorni odbor

Tomislav Vuić

predsjednik Uprave

 • – predsjednik Uprave Banke od 2014. godine
 • – zadužen je i nadležan za zastupanje Banke u odnosima s dioničarima, Nadzornim odborom, organima vlasti i javnošću, strateško upravljanje Bankom i vođenje sjednica Uprave Banke
 • – nadzire i upravlja organizacijskim jedinicama: Sektor poslovanja s gospodarstvom, Sektor poslovanja sa stanovništvom, Sektor izravnog bankarstva, Sektor financijskih tržišta, Ured za usklađenost i podršku Upravi, Ured za upravljanje kvalitetom usluge, Ured za upravljanje ljudskim resursom, Ured za marketing, Ured za korporativne komunikacije i Ured za pravne poslove

Obrazovanje

Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položio 1992.

Karijera

1989-1996: Pravo
Prvo radno iskustvo stekao je na Općinskom sudu 1989. godine, a 1990. karijeru nastavlja
u odvjetništvu. Kao odvjetnik sa specijalizacijom u općem trgovačkom pravu, zastupanju u ovršnim, parničnim i stečajnim postupcima, poslovima vezanim uz restrukturiranje i naplatu te druga pitanja vezana uz bankarstvo i financijsku industriju sudjeluje u osnivanju i radu odvjetničkog društva „Žurić & partneri“ do 1996.

1996-danas: Bankarstvo
Poslovnu karijeru u bankarstvu započeo je 1996. u Trgovačkoj banci gdje je od 1997. do 2000. godine bio na funkciji predsjednika Uprave.

Od 2000. do 2014. godine zaposlen je u Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Dvanaest godina bio je zamjenik predsjednika Uprave odgovoran za sektor građanstva, pravne poslove, upravljanje distributivnim kanalima, marketing i komunikacije, a dvaput po godinu dana predsjednik Uprave.

Od 2010. do 2014. bio je predsjednik Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore.

Odlukom Nadzornog odbora HPB-a od 24. srpnja 2014. godine imenovan je predsjednikom Uprave Hrvatske poštanske banke, a funkciju preuzima po odobrenju Hrvatske narodne banke 10. rujna 2014. godine.

Tijekom poslovne karijere stručno znanje usavršavao je u sklopu Programa razvoja za Top 22 menadžera Erste Grupe (TED -Top Executive Development).

Domagoj Karadjole

član Uprave

 • – član Uprave Banke od 2014. godine
 • – zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor upravljanja rizicima, Sektor upravljanja naplatom, Sektor upravljanja financijama, Ured unutarnje revizije, Ured za korporativnu sigurnost i Ured za upravljanje aktivom i pasivom

Obrazovanje

Diplomirao je 2001. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije i makroekonomije.
Dodatno obrazovanje stekao je 2010. kroz Program razvoja managera u Erste&IECD Bled School of Managment.

Karijera

2002-danas: Bankarstvo
Zapošljava se u Erste banci Hrvatska kao Corporate Credit risk manager 2002. godine, a u razdoblju od 2003. do 2006. obnaša i funkciju internog trenera odgovornog za edukacije iz područja kreditnog rizika, procjene investicijskih projekata i analize financijskih izvještaja.

Direktor direkcije Malog poduzetništva postaje 2005. gdje stječe iskustvo upravljanja prodajom, prodajnom mrežom te razvojem poslovanja za segment malog poduzetništva.

Izvršni direktor za Retail poslovanje u Erste banci Srbija postaje 2010. godine te preuzima odgovornost za segment fizičkih osoba i malog poduzetništva, upravljanje prodajom i poslovnom mrežom, razvoj poslovanja, upravljanje proizvodima, razvoj kanala prodaje, profitabilnost poslovne linije i rane naplate.

Mladen Mrvelj

član Uprave

 • – član Uprave Banke od 2014. godine
 • – zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor informatike, Sektor podrške poslovanju, Ured za organizaciju i upravljanje projektima, Ured za nabavu i opće poslove

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu 1991. godine.

Karijera

1991-1995: Informatika
Karijeru je započeo za vrijeme studija kao programer u Master Electronisu, a nakon diplome zapošljava se kao programer u University of Federal Armed Forces u Njemačkoj do 1995.

1995-2000: Konzultant
Od 1995. do 2000. kao samostalni konzultant radi za različite tvrtke u Kanadi i Kaliforniji gdje je posebno usmjeren na arhitekturu, dizajn, razvoj i implementaciju sustava za veleprodaju prirodnog plina te aplikacija za podršku migracije klijenata, upravljanja repertoarom izdavačkih kuća, itd.

2000-danas: Bankarstvo
IT Manager postaje 2000. u Wells Fargo Bank gdje iskustvo stječe kao voditelj novih dizajnerskih koncepata, razvoja i implementacije sustava naplate potraživanja.

Od 2007. do 2012. obnaša funkciju direktora i CIO u Erste banci u Hrvatskoj. U siječnju 2013. postaje generalni direktor InfoSec Global u Zagrebu odgovoran za uspostavljanje centra kompetencija kao jedinstvene usluge za InfoSec Global i njegove partnere.

Nadzorni odbor

Marijana Miličević, predsjednik Nadzornog odbora

Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika

Marijana Vuraić Kudeljan, član

 

Sjednice Nadzornog odbora

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora u 2017. godini:

Odbori Nadzornog odbora

članovi odbora:

 • Revizorski odbor
 • Odbor za primitke
 • Odbor za rizike
 • Odbor za imenovanja