Uprava i Nadzorni odbor

Marko Badurina

Predsjednik Uprave

 • – predsjednik Uprave Banke od 2019. godine
 • – zadužen je i nadležan za zastupanje Banke u odnosima s dioničarima, Nadzornim odborom, organima vlasti i javnošću, strateško upravljanje Bankom i vođenje sjednica Uprave Banke
 • – nadzire i upravlja organizacijskim jedinicama: Sektor poslovanja s velikim poduzećima i javnim sektorom, Sektor financijskih tržišta, Ured unutarnje revizije, Ured za upravljanje ljudskim resursom, Sektor za usklađenost, Ured Uprave, Ured za pravne poslove, Ured za strateški razvoj.

Obrazovanje

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2005. na studiju poslovne ekonomije, a 2012. na istom fakultetu završio poslijediplomski studij Financije i bankarstvo, Bankarstvo.

Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Karijera

Karijeru započinje 2007. u Volksbanci u Sektoru riznice kao Junior Fixed Income Dealer, a iste godine postaje Securities Trader.

Krajem 2012. preuzima funkciju zamjenika direktora Sektora financijskih tržišta u istoj banci koja početkom 2013. postaje Sberbank.

Od rujna 2017. do prelaska u Hrvatsku poštansku banku bio je savjetnik Uprave Sberbanke zadužen za razvoj i provedbu strategije u segmentima poslovanja na financijskim tržištima, investicijskom bankarstvu i poslovanju s financijskim institucijama te za unaprijeđenje poslovanja svih segmenata banke s institucionalnim i velikim korporativnim klijentima.

Anto Mihaljević

Član Uprave

 • – član Uprave Banke od 2019. godine
 • – zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor poslovanja sa stanovništvom, Sektor poslovanja s malim i srednjim poduzećima, Sektor direktnih kanala, Sektor podrške poslovanju, Sektor informatike, Ured za organizaciju i upravljanje projektima, Ured za korporativnu sigurnost, Ured za marketing, Ured za nabavu i upravljanje imovinom, Ured za upravljanje kvalitetom usluge,  Ured za razvoj uslužnog modela i prodajnog osoblja.

Obrazovanje

Diplomirao je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Karijera

Prvo radno iskustvo stekao je kao revizor pripravnik u Fer Count 1999. godine, a karijeru 2001. nastavlja u bankarstvu i financijskoj industriji u kojoj ostaje do danas.

Gotovo cijelo poslovno iskustvo stekao je u tvrtkama unutar Unicredit grupe. Započinje u Zagrebačkoj banci kao voditelj prodajnog kontrolinga, a 2003. i 2004. voditelj je prodaje leasinga za Zagrebačku banku u Unicredit Leasingu.

Od 2005. do 2016. radi u segmentu poslovanja sa stanovništvom u Zagrebačkoj banci; prvo kao direktor obiteljskog bankarstva u Regiji sjeverozapadna Hrvatska, zatim kao direktor osobnog bankarstva u Regiji Zagreb te Istok i Kvarner, nakon čega postaje direktor za Grad Zagreb te naposljetku direktor upravljanja prodajom za stanovništvo.

Početkom 2017. zapošljava se u Allianzu Zagreb na mjesto direktora Sektora podrške prodaji gdje radi gotovo dvije godine.

Prije dolaska u Hrvatsku poštansku banku bio je zaposlen u Kentbanci u kojoj je obnašao funkciju direktora Sektora za poslovanje sa stanovništvom.

Ivan Soldo

Član Uprave

 • – član Uprave Banke od 2019. godine
 • – zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Sektor upravljanja kreditnim rizicima, Sektor strateških rizika i kontrole rizika, Sektor upravljanja naplatom, Sektor upravljanja financijama i Ured za upravljanje aktivom i pasivom.

Obrazovanje

Magistar ekonomije, diplomirao 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Karijera

Nakon studija 2005. zapošljava se u KPMG Croatia kao mlađi suradnik, a krajem iste godine prelazi u FIMA Fas, kasnije WEIP Savjetovanje, gdje započinje kao mlađi analitičar i napreduje do mjesta pomoćnika direktora.

Od 2010. do 2011. radi kao analitičar u tvrtki Ipreo Ltd (danas IHS Markit) u Beču.

U srpnju 2011. pridružio se Raiffeisen Bank Internationalu u Beču kao analitičar banaka i financijskih institucija, u travnju 2013. postao upravitelj rizika financijskih institucija i država, a u rujnu iste godine direktor, odnosno stariji upravitelj rizika. U ožujku 2015. imenovan je starijim direktorom, a u kolovozu 2018. izvršnim direktorom, odnosno voditeljem Odjela upravljanja rizicima financijskih institucija i država. U Raiffeisen Bank International radi do prelaska u Hrvatsku poštansku banku.

Nadzorni odbor

Marijana Miličević, predsjednik Nadzornog odbora

Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika

Marijana Vuraić Kudeljan, član

MARIJANA MILIČEVIĆ

– predsjednica Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje

Diplomirala je 1997. na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2000. godine stekla zvanje magistra ekonomije.

Karijera

Od 1997. radila je u OMV-Indoil d.o.o. gdje je od 2003. do 2005. obnašala funkciju člana Uprave za prodaju i marketing. Zatim se zapošljava u Tisku d.d. kao direktor marketinga, a 2009. prelazi u HP-Hrvatsku poštu d.d., prvo na funkciju izvršnog direktora Divizije mreže, zatim izvršnog direktora Divizije ekspres te od lipnja 2016. izvršnog direktora korporativnog marketinga i razvoja.

Ovlašteni je sudski vještak za marketing.

Od studenog 2011. do siječnja 2017. bila je članica Nadzornog odbora društva HP Produkcija d.o.o., od čega na funkciji zamjenice predsjednika od veljače 2012. do siječnja 2017.

ŽELJKO LOVRINČEVIĆ

– zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje

Diplomirao je 1994. i doktorirao 2000. na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu – doktorski studij pohađao je 1999. na University of Michigan, SAD.

Karijera

Od 1994. do danas zaposlen je u Ekonomskom institutu, Zagreb gdje je u svibnju 2015. biran u znanstvenog savjetnika, trajno zvanje. Područje interesa od zaposlenja do danas vezano je uz makroekonomska istraživanja, gospodarsku politiku i gospodarski sustav. Radio je na različitim znanstveno-istraživačkim projektima među kojima je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Makroekonomska konvergencija Republike Hrvatske Europskoj uniji“ koji je vrednovan kao jedan od najuspješnijih u skupini projekata iz društvenih znanosti.

U različitim razdobljima od 1999. godine do danas bio je predavač u raznim obrazovnim institucijama, vanjski stručni član Odbora za financije i proračun u Saboru RH, član pregovaračke skupine RH s EU, član područnog vijeća MZOŠ za društvene znanosti, član Statističkog savjeta RH, član Ekonomskog vijeća Predsjednika VRH i Gospodarsko-socijalnog vijeća, član Savjeta HNB-a.

Član je izvršnog odbora Hrvatskog društva ekonomista, a 2016. voditelj je stručne skupine za izradu prijedloga cjelokupne Porezne reforme u Hrvatskoj.

Od listopada 2017. zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora Croatia osiguranja d.d.

MARIJANA VURAIĆ KUDELJAN

– član Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke

Obrazovanje

Diplomirala je 1996. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala 2004. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Karijera

Od 1997. do 2002. radila je u Poreznoj upravi, Područni ured Zagreb, Ispostava Zelina, od 2002. u Središnjem uredu Porezne uprave kao upravni savjetnik u Odjelu za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju, a zatim kao upravni savjetnik za porez na dohodak, imovinske i lokalne poreze. Od 2005. načelnik je Odjela za opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine. Od 2009. do 2015. bila je pomoćnica ravnatelja u Službi za osobni identifikacijski broj, zatim u Sektoru za porezni sustav te u Sektoru za normativnu djelatnost i samooporezivanje. Od siječnja 2015. zamjenik je ravnatelja u Središnjem uredu, Uredu ravnatelja.

Bila je voditelj različitih projekata digitalizacije na području oporezivanja. Član je radne skupine za provedbu porezne reforme. Aktivno je sudjelovala u radu Radne skupine za oporezivanje na visokoj razini pri vijeću EU tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

Članica je Nadzornog odbora Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Sjednice Nadzornog odbora

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora:

2020.

17.02.2020. – 20. sjednica
30.03.2020. – 21. sjednica
17.06.2020. – 22. sjednica

2019.

28.01.2019. – 16. sjednica
27.03.2019. – 17. sjednica
05.09.2019. – 18. sjednica
18.12.2019. – 19. sjednica

2018.

31.01.2018. – 7. sjednica
12.03.2018. – 8. sjednica
27.03.2018. – 9. sjednica
14.05.2018. – 10. sjednica
18.06.2018. – 11. sjednica
09.10.2018. – 12. sjednica
22.10.2018. – 13. sjednica
13.12.2018. – 14. sjednica
21.12.2018. – 15. sjednica

2017.

3.02.2017.
10.02.2017.
14.02.2017.
27.02.2017.
27.03.2017.
24.04.2017.
18.05.2017.
28.07.2017.
08.09 2017.
30.10.2017.
15.12.2017.

Odbori Nadzornog odbora

članovi odbora:

 • Revizorski odbor
 • Odbor za primitke
 • Odbor za rizike
 • Odbor za imenovanja