EU Desk

Što nudi HPB EU Desk?

Hrvatska poštanska banka osigurava informativno-savjetodavnu podršku za korisnike koji žele prijaviti svoj razvojni projekt na natječajima za povlačenje sredstava iz EU fondova.