HPB i JABA, jedna banka za bolju Hrvatsku

Poštovani,

dobrodošli na stranice Hrvatske poštanske banke.

HPB i JABA su od 1. travnja 2019. godine jedna banka.
Više o pripajanju Jadranske banke Hrvatskoj poštanskoj banci pročitajte u našim priopćenjima za javnost.

Sve opće uvjete, metodologiju utvrđivanja kamata, naknade i kamate Jadranske banke možete pronaći u Arhivi.
Također, u Arhivi se nalazi i  pristupna stranica JABA internetskog bankarstva za građanstvo i poslovne subjekte kojim je od 1. travnja omogućen isključivo pregled povijesti prometa po računima, provedenih naloga i sl.
Dokumenti i pristup JABA internetskom bankarstvu će biti dostupni do 20. travnja 2020. godine.

Za sva dodatna pitanja ili nejasnoće slobodno nas kontaktirajte na besplatni Info telefon 0800 472 472 koji je dostupan od 00 do 24.

Često postavljena pitanja

on-line bankarstvo - JABA
Korisnik sam JABAnet/mJABA usluge. Do kada ću moći koristiti navedenu uslugu?
U punom opsegu usluga JABAnet/mJABA bit će vam dostupna zaključno s 29. ožujkom 2019. Od tog dana usluga se gasi, a od 1. travnja 2019. bit će vam dostupna u ograničenom opsegu (pregled stanja i prometa).
Što to znači ograničeni opseg JABAnet/mJABA usluge?
Ograničeni opseg usluge znači da ćete JABAnet/mJABA moći koristiti isključivo u svrhu pregleda (povijest prometa po računima, pregled provedenih naloga i slično).
Koliko dugo će mi takva ograničena usluga biti dostupna nakon 01. travnja 2019. godine?
Ograničena usluga JABAnet/mJABA bit će vam dostupna prvih trinaest mjeseci, odnosno do 30. travnja 2020. godine.
Hoću li nakon 01. travnja 2019. moći vršiti plaćanja/prijenose putem moje mJABA/JABAnet usluge?
Ne. Nakon 1. travnja 2019. uslugu mJABA/JABAnet ćete moći koristiti isključivo u svrhu pregleda prometa po računima, pregleda provedenih transakcija i naloga i sl.
Hoću li putem JABAnet/mJABA usluge imati uvid i moći zadavati naloge s mojeg migriranog računa u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.?
Ne. Uvid u stanje, vršenje plaćanja/prijenosa s računa u Hrvatskoj poštanskoj banci bit će vam dostupno isključivo putem internetskog i mobilnog bankarstva HPB-a.
Korisnik sam JABAnet/mJABA/JABA SMS usluge. Hoću li moći koristiti uslugu internetskog/mobilnog bankarstva u Hrvatskoj poštanskoj banci?
Da. Internetsko i mobilno bankarstvo te SMS usluga HPB-a bit će vam dostupni od 1. travnja 2019., bez dolaska u poslovnicu Banke i bez popunjavanja pristupnice.
Na koji način ću moći pristupiti internetskom/mobilnom bankarstvu Hrvatske poštanske banke?
Ukoliko ste bili korisnik JABAnet/mJABA usluge, za pristup HPB internetskom/mobilnom bankarstvu, Hrvatska poštanska banka će vam dostaviti na kućnu adresu aktivacijski kod za mHPB aplikaciju koju ćete preuzeti na Google Play i App Store-u zajedno s uputama za instalaciju usluge.
Što ukoliko ne zaprimim aktivacijski kod?
Ukoliko ne zaprimite aktivacijski kod, molimo vas da se javite u bilo koju poslovnicu Hrvatske poštanske banke.
Izgubio sam token koji sam koristio za pristup JABAnet usluzi. Što mi je činiti?
Ukoliko ste izgubili token, molimo vas da se javite u bilo koju poslovnicu JABA-e, a od 1. travnja 2019. u bilo koju poslovnicu HPB-a.
Hoću li putem internetskog/mobilnog bankarstva HPB imati uvid u promet i naloge zadane po računu otvorenom u Jadranskoj banci?
Ne. To će vam biti omogućeno isključivo putem usluga JABAnet ili mJABA koje će vam biti dostupne u ograničenom obliku do 20. travnja 2020.
Promijenio sam mobilni uređaj. Na koji način mogu dobiti novi aktivacijski kod za korištenje mJABA token, mJABA ili mJABA Corp. aplikacije?
Za izdavanje novog aktivacijskog koda potrebno je javiti se u bilo koju poslovnicu JABA- e, a nakon 1. travnja 2019. u bilo koju poslovnicu Hrvatske poštanske banke.
Što će biti s nalozima u najavi koje sam zadao putem JABAnet/mJABA usluge?
Nalozi u najavi zadani u JABA-i s datumom valute nakon 29. ožujka 2019. bit će izvršeni na traženi datum valute na teret računa u Hrvatskoj poštanskoj banci.
Mogu li naloge u najavi s datumom izvršenja nakon 1. travnja 2019. opozvati putem JABAnet/mJABA ili mobilne/internetske aplikacije Hrvatske poštanske banke?
Ne. Naloge u najavi možete opozvati isključivo u poslovnicama i ispostavama Hrvatske pošanske banke.
Koji je terminski plan za izvršenje plaćanja preko internetskog ili mobilnog bankarstva Hrvatske poštanske banke?
Terminski plan za izvršenje platnih transakcija Hrvatske poštanske banke dostupan je na internetskim stranicama www.hpb.hr.
Mogu li putem internetskog ili mobilnog bankarstva Hrvatske poštanske banke definirati bijelu listu za transakcijske račune otvorene u Hrvatskoj poštanskoj banci?
Ne.
Koristim istovremeno usluge JABAnet/mJABA (ograničeni opseg) i online usluge Hrvatske poštanske banke. Hoće li mi se naplaćivati naknada za sve usluge?
Ne. Sukladno odluci o naknadama, naplaćivat će vam se samo usluge Hrvatske poštanske banke.
Posjedujemo poslovni račun u Hrvatskoj poštanskoj banci. Mogu li putem online usluga (internetsko i mobilno bankarstvo) zatražiti izdavanje BON 2?
Nije moguće putem internetskog ili mobilnog bankarstva Hrvatske poštanske banke zatražiti BON 2. BON 2 vam se može izdati isključivo u poslovnici Hrvatske poštanske banke.
Posjedovao sam račun u Jadranskoj banci koji mi je migriran u Hrvatsku poštansku banku. U Jadranskoj banci nisam posjedovao JABAnet ili mJABA uslugu. Mogu li ju sada zatražiti?
Ukoliko prije migracije računa u Hrvatsku poštansku banku niste imali već ugovorenu uslugu JABAnet ili mJABA nećete ju moći ugovoriti/koristiti nakon 1. travnja 2019. Možete isključivo ugovoriti internetsko ili mobilno bankarstvo u Hrvatskoj poštanskoj banci.
Imam li prilikom plaćanja putem internetskog ili mobilnog bankarstva HPB-a limite kakve sam imao u JABA-i?
U internetskom i mobilnom bankarstvu HPB-a postoji jedinstven limit za plaćanje koji će biti jednak dnevnom limitu 2 koji ste imali u JABA-i.
U JABA-i sam imao SMS uslugu. Hoću li ju imati u HPB-u?
Da. SMS usluga Hrvatske poštanske banke će vam biti dostupna od 1. travnja 2019.
Promijenio sam broj mobitela na koji sam primao SMS poruke u JABA-i. Na koji broj će mi stizati SMS poruke Hrvatske poštanske banke?
Potrebno je javiti se u poslovnicu HPB-a kako bi vam se evidentirao novi broj mobitela za primanje SMS poruka.
Kartično poslovanje - JABA
Do kada se koriste kartice Jadranske banke (JABA-e)?
Postojeće bankovne kartice JABA-e možete koristiti do nedjelje, 31. ožujka 2019. godine do 23:59 sati.
Hoće li svim korisnicima JABA tekućih računa biti izdane kartice i PIN-ovi?
Svim korisnicima JABA tekućih računa građana (vlasnici i opunomoćenici) izdaje se HPB Mastercard Debit beskontaktna kartica i PIN.
Hoće li svim korisnicima JABA žiro računa biti izdane kartice i PIN-ovi?
Korisnicima JABA žiro računa građana (vlasnici i opunomoćenici) koji su u zadnjih godinu dana imali aktivnost po žiro računu izdaje se HPB Mastercard Debit Giro beskontaktna kartica i PIN.
Može li se izdati kartica korisnicima JABA žiro računa koji nisu imali aktivnost po računu u zadnjih godinu dana?
Nakon 1. travnja 2019. se na zahtjev klijenta može izdati kartica. Zahtjev je potrebno podnijeti u poslovnicama Banke.
Hoće li svim korisnicima JABA poslovnih računa biti izdane kartice i PIN-ovi?
Svim korisnicima JABA transakcijskih računa poslovnih subjekata koji su u JABA-i imali debitnu Business karticu izdaje se HPB VISA Business kartica i PIN.
Može li se izdati kartica korisnicima JABA poslovnih računa, a koji nisu imali karticu u JABA-i?
Nakon 1. travnja 2019. se na zahtjev klijenta može izdati kartica. Zahtjev je potrebno podnijeti u poslovnicama Banke ili kod voditelja poslovnog odnosa.
Na koji način i kada će biti dostavljene kartice klijentima JABA-e?
Banka će kartice slati na adrese klijenata poštom, preporučenom pošiljkom od 28. veljače 2019., na posljednju adresu s identifikacijskog dokumenta koju su klijenti prijavili u JABA-i.
Na koji način i kada će biti dostavljeni PIN-ovi klijentima JABA-e?
Banka PIN-ove šalje na adrese klijenata poštom, običnom pošiljkom od 22. veljače 2019., na posljednju adresu s identifikacijskog dokumenta koju su klijenti prijavili u JABA-i.
Gdje se može vidjeti novi broj transakcijskog računa IBAN?
Klijenti mogu vidjeti novi broj transakcijskog računa IBAN na poleđini HPB kartice.
Kako se HPB kartice dostavljaju klijentu?
HPB kartica se šalje neaktivna, preporučenom pošiljkom.
Treba li se HPB kartica aktivirati po primitku?
Klijenti kartice ne trebaju sami aktivirati već će biti aktivirane automatskom procedurom od strane Banke 1. travnja 2019.
Što treba učiniti s karticom JABA-e nakon aktivacije HPB kartice?
Aktivacijom nove HPB kartice, stara JABA kartica prestaje važiti te ju je potrebno prerezati preko magnetne trake i čipa.
Gdje se šalju kartice i PIN-ovi ako klijent JABA-e ima nepotpunu adresu ili adresu u inozemstvu?
PIN-ovi i kartice za klijente koji imaju migriranu nepotpunu adresu (primjer: Nepoznato) ili inozemnu adresu će biti poslani i pohranjeni u Poslovnici Vidici, Šibenik, Vidici bb.
Kako treba postupiti klijent u slučaju neprimitka HPB kartice i/ili PIN-a?
U slučaju neprimitka HPB kartice i/ili PIN-a potrebno je provjeriti i/ili prijaviti neprimitak na jedan od sljedećih načina:
 • pozivom u Kontakt centar Banke na broj 0800 472 472
 • osobno u bilo koju poslovnicu Banke ili ured Hrvatske pošte
 • putem mail adrese: hpb@hpb.hr
Mogu li se kartice koristiti na bankomatima JABA-e?
JABA karticama klijenti se mogu koristiti na JABA i HPB bankomatima te podizati gotovinu u uredima HP-a i FINA-e bez naknade do 1. travnja 2019. U ožujku 2019. će bankomati JABA-e biti zamijenjeni HPB bankomatima. Nakon 1. travnja HPB karticama gotovinu klijenti mogu podizati na HPB bankomatima, uredima HP-a i FINA-e bez naknade.
Mogu li klijenti HPB karticom tekućeg računa plaćati na rate?
Ne. Ukoliko klijenti žele karticu s funkcionalnošću otplate na rate trebaju u poslovnicama Banke, uredima HP-a ili putem web stranice Banke ispuniti Pristupnicu za izdavanje i korištenje kartice na rate, VISA kartice na rate ili Pošta&HPB Mastercard kartice.
Mogu li se HPB kartice koristiti za online plaćanja?
Mogu. Ukoliko klijenti nemaju uslugu internetskog i/ili mobilnog bankarstva trebaju zatražiti u poslovnicama Banke ili uredima HP-a izdavanje mToken usluge za potvrdu plaćanja karticama na online prodajnim mjestima.
Na koji način možemo ugovoriti uslugu prihvata kartica?
Postojeći JABA trgovci i svi novi koji žele ugovoriti uslugu prihvata kartica trebaju se obratiti voditelju poslovnog odnosa u HPB.
Kako klijenti mogu preuzeti karticu zadržanu u bankomatu?
Klijenti čije su kartice zadržane u bankomatima JABA ili HPB mogu se, radi dogovora oko preuzimanja kartica, obratiti:
 • u poslovnice Banke ili
 • pozivom u Kontakt centar 0800 472 472
Treba li na HZMO prijaviti novi broj tekućeg računa?
Ne treba. Odradit će se automatizmom.
Što je s bankomatom HPB-a Meterize?
Bankomat počinje s radom od 15. ožujka 2019.
Vrijedi li punomoć po tekućem računu?
Da. Sve punomoći po tekućim računima će se prebaciti na novi broj tekućeg računa u HPB-u migracijom.
Inozemne mirovine – trebam li osobno dostaviti novi broj računa?
Trebate sami obavijestiti inozemni mirovinski fond, osim mirovina koje pristižu SEPA- om: Deutsche Post AG, Renten i Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Dobio sam PIN, ali nisam karticu?
Kartica će doći poštom, preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.
PIN je stigao na adresu koja nije navedena na osobnoj iskaznici (stara adresa)?
PIN je poslan na zadnju prijavljenu adresu u JABA-i. Izmjene je potrebno napraviti nakon 1. travnja 2019. u bilo kojoj poslovnici HPB-a.
Ako nisam na kućnoj adresi određeno vrijeme, kako ću doći do kartice?
Kartica će vas čekati u Poslovnici Vidici, Šibenik, Vidici bb.
Kreditno poslovanje - JABA
Kakvu kamatnu stopu će klijenti imati po kreditu kada se prebaci u HPB?
Kredite realizirane u JABA-i prenijet ćemo u HPB uz zadržavanje svih trenutno važećih uvjeta (kamatna stopa, visina anuiteta, valuta te datum dospijeća ostaju nepromijenjeni).
Kredit se plaćao sa tekućeg računa trajnim nalogom. Kakva će biti otplata kredita po prebacivanu kredita u HPB?
Otplata trajnim nalogom nastavit će se i u HPB-u.
Kredit se naplaćivao putem administrativne zabrane s mirovine. Kako će HZMO znati nove podatke za uplatu? Da li će se i dalje kredit plaćati putem administrativne?
Za uplatu rata kredita u travnju Zavod će prema dostavljenoj datoteci koju očekujemo promijeniti partije kredita i uplatiti u korist HPB-a, s naznakom da se radi o klijentima Jadranske banke. Tako da će se krediti redovno nastaviti otplaćivati putem administrativne zabrane.
Kredit se naplaćivao putem administrativne zabrane s plaće. Kako će poslodavac znati nove podatke za uplatu? Treba li mu javiti?
HPB će nakon pripajanja dostaviti obavijest o novom broju kredita s uputama za plaćanje anuiteta. Do zaprimanja navedene obavijesti, odnosno najkasnije do 31. ožujka 2020. godine obveze po kreditu možete plaćati na potpuno identičan način kao i do sada. Nakon zaprimanja obavijesti novi broj kredita potrebno je dostaviti poslodavcu.
Poslovanje s fizičkim osobama - JABA
Na koji način klijenti HPB-a mogu koristiti prešutno prekoračenje?
Sukladno Općim uvjetima za otvaranje, vođenje i zatvaranje transakcijskih računa fizičkih osoba HPB može vlasniku tekućeg računa u kunama staviti na raspolaganje sredstva koja premašuju trenutno pozitivno stanje tekućeg računa u kunama i to u iznosu i za razdoblje koje je u skladu s poslovnom politikom Banke, temeljem prešutnog prekoračenja po navedenom tekućem računu. U slučaju umanjenja (djelomičnog ukidanja) ili ukidanja prešutnog prekoračenja, HPB će o tome, na ugovoreni način, najmanje 30 dana prije dana efektivnog umanjenja ili ukidanja prešutnog prekoračenja, obavijestiti vlasnika tekućeg računa u kunama.
Hoće li mirovine i dalje biti 1. u mjesecu?
Dosadašnja praksa isplate mirovima 1. u mjesecu ostaje nepromijenjena. U HPB-u se mirovine na tekući račun isplaćuju uvijek 1. u mjesecu - neovisno o radnim danima i praznicima. Neradnim danima i praznicima mirovinom je moguće raspolagati na bankomatima i putem usluga online bankarstva. Mirovine koje se isplaćuju na štedne knjižice se u HPB-u isplaćuju 10. u mjesecu.
Hoće li moji podaci u HPB-u biti sigurni?
Vaši osobni podaci u HPB-u su sigurni. Prilikom prikupljanja vaših osobnih podataka HPB će vas tražiti samo one podatke potrebne za traženu uslugu ili proizvod. Vaši osobni podaci se obrađuju poštujući sva vaša prava sukladno Politici zaštite osobnih podataka. Svi vaši prikupljeni podaci zaštićeni su zakonom kao tajni podaci. Politika zaštite osobnih podataka dostupna vam je na našoj web stranici. S Politikom će vas upoznati i naši zaposlenici u svakoj HPB poslovnici i ispostavi.
Kolika je naknada za vođenje deviznog računa?
Bez obzira postoji li promet ili ne po deviznom računu se naplaćuje naknada za vođenje računa koja temeljem važeće Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju iznosi: EUR/5,00 kn, USD i CHF/2,00 kn, AUD i CAD/0,50, ostale valute bez naknade, isto vam je navedeno i u Obavijesti koju ste zaprimili. Naknada se naplaćuje samo ako na računu ima sredstava i na taj način je onemogućeno dovođenje deviznog računa u nedozvoljeni minus.
Na koji način će se tretirati ugovori o oročenju nakon pripajanja HPB-u obzirom da će neki od njih tada prijeći osiguranu svotu od 100.000 EUR?
Sustav osiguranja depozita regulira Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i isto pravilo vrijedi za sve banke u RH. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osigurava iznose koje deponent ima u kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000,00 EUR-a kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dana nastupa osiguranog slučaja. Informacije o sustavu osiguranja depozita JABA dostavlja jednom godišnje na adresu klijenta, a objavljene su i na internetskim stranicama JABA-e i HPB-a.
Za koje primatelje plaćanja mogu ugovoriti izravna terećenja?
Izravna terećenja možete ugovoriti kod sljedećih pružatelja usluga: Tele2, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski telekom d.d., Triglav osiguranje d.d., Adriatic Slovenica d.d., A1, Generali, Grawe, HEP.
Imao sam trajni nalog u JABA-i, hoću li morati zadavati novi?
Ne. Nakon pripajanja bit će prebačene sve povezane usluge (koje ste imali u JABA-i) po tekućem računu pa tako i trajni nalozi.
Kakva je to naknada koja se naplaćuje za neizvršenje trajnog naloga?
Vlasnik računa je dužan na dan dospijeća trajnog naloga osigurati sredstva za njegovo izvršenje. Propisani rok za izvršenje trajnih naloga od dana dospijeća je 7 dana za eksterni i 15 dana za interni trajni nalog. Ako istekom propisanog roka nisu osigurana sredstva trajni nalog se neće izvršiti i automatizmom će se naplatiti naknada za neizvršenje prema važećoj Odluci o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju.
Što će biti sa štednim knjižicama?
Štedne knjižice bit će prenesene u HPB.
Što će se dogoditi s oročenom štednjom?
Oročena štednja prenosi se u HPB pod istim uvjetima koji su sklopljeni u JABA-i do dospijeća.
Zaštita prava klijenata (Prigovori/pritužbe) - JABA
Kako brže riješiti nezadovoljstvo (spornu situaciju) sa proizvodom/uslugom koji sam ugovorio sa JABA-om ili HPB-om?
Pokušati riješiti spornu situaciju u izravnom usmenom obraćanju HPB-u, u najbližoj poslovnici HPB-a, najbližem Regionalnom centru za gospodarstvo ili telefonom pozivanjem Kontakt centra HPB-a.
Što mogu učiniti ako u izravnom obraćanju HPB-u ne riješim spornu situaciju?
Ako ni nakon razgovora s odgovornom osobom u HPB-u niste riješili nesporazum, tada predlažemo da uputite pisani prigovor/pritužbu HPB-u.
Kada podnosim prigovor/pritužbu HPB-u?
Ako smatrate da se HPB ili JABA ne pridržavaju uvjeta iz vašeg ugovora imate pravo uputiti HPB-u pisani prigovor/pritužbu.
Koji su minimalni podaci koje treba dostaviti HPB-u kod podnošenja prigovora/pritužbe?
 • osobne podatke podnositelja (ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv tvrtke ako je podnositelj pravna osoba),
 • adresu podnositelja (fizičke odnosno pravne osobe),
 • OIB,
 • detaljan opis događaja ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora ili pritužbe te dokaz osnovanosti prigovora ili pritužbe.
Kako podnosim prigovor/pritužbu HPB-u za proizvode/usluge koje sam ugovorio u JABA-i ili HPB-u?
Prigovor/pritužba podnosi se HPB-u pisanim putem na jedan od ponuđenih načina:
 • osobno u najbližoj poslovnici HPB-a ili u Regionalnom centru za gospodarstvo,
 • elektroničkim putem na web stranici HPB-a https://www.hpb.hr/kvaliteta-usluge
 • e-mailom: kvalitetausluge@hpb.hr i hpb@hpb.hr,
 • poštom: Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured za upravljanje kvalitetom usluge, Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb
 • telefaksom: 01/4707 987.
Kako podnosim prigovor/pritužbu na obradu osobnih podataka za proizvode/usluge koje sam ugovorio u JABA-i ili HPB-u?
Prigovori/pritužbe koji se odnose na obradu osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: dpo@hpb.hr i rješavaju se na način uređen Politikom zaštite osobnih podataka HPB objavljenom na internetskim stranicama HPB www.hpb.hr.
Koji je zakonski rok za rješavanje prigovora/pritužbi?
Sukladno važećim propisima HPB će se pisano očitovati na prigovor ili pritužbu u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja prigovora ili pritužbe, odnosno u drugim rokovima za pojedine usluge za koje su drugim zakonima propisani duži, drugačiji rokovi.
Da li ću dobiti pisani odgovor na prigovor/pritužbu od HPB-a?
Odgovorne osobe za rješavanje prigovora/pritužbi HPB-a dostavit će pisani odgovor na podneseni prigovor/pritužbu u zakonskom roku na vašu dopisnu adresu koju ste prijavili JABA-i/HPB-u.
Gdje mogu pročitati više informacija o načinu podnošenja i rješavanja prigovora/pritužbi HPB-a?

Arhiva

Dokumentacija

Arhiva općih uvjeta, naknada, kamata i metodologija utvrđivanja kamata Jadranske banke

Internetsko bankarstvo

Pristup arhivi internetskog bankarstva Jadranske banke.