eBankarstvo

Ponuda za APN kredite

6. 3. 2023.
Ponuda za APN kredite

U HPB-u APN KREDITI UZ NOMINALNU KAMATNU STOPU OD 3,18%, BEZ TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA I PROCJENE NEKRETNINE

 

Zagreb, 6. ožujka 2023. - HPB u novi krug stambenih kredita uz subvenciju države ulazi s nominalnom kamatnom stopom od 3,18%, za klijente podmiruje troškove procjene nekretnine i javnog bilježnika vezane uz kredit te omogućava povoljno osiguranje nekretnine


 
Hrvatska poštanska banka i ove godine sudjeluje u provedbi APN programa subvencioniranih stambenih kredita za čije je korisnike pripremila ponudu s nominalnom kamatnom stopom od 3,18% (maksimalni EKS 3,30%) te umjesto klijenta podmiruje troškove procjene nekretnine i javnog bilježnika vezane uz kredit - trošak solemnizacije, izjave o zapljeni primanja i ovjeru izjava o suglasnosti.

HPB odobrava kredite na rok od 15 do 30 godina, za prvih pet godina kamatna stopa je fiksna, a za preostalo razdoblje otplate promjenjiva (fiksni dio kamatne stope 0,90 p.p.+ 6M EURIBOR). U HPB-u je moguće ugovoriti kredit u iznosu od 10.000 do 265.000 eura, a državna subvencija se odnosi na kredite do 100.000 eura. Omogućen je i popust na premiju police osiguranja nekretnine te HPB i na taj način nastoji pružiti priliku za dodatne uštede kod ugovaranja i realizacije stambenog kredita.

Klijentima koji zatraže kredit u HPB-u, ali ne uspiju dobiti subvenciju APN-a, bit će ponuđen redovan stambeni kredit po uvjetima koje je Banka pripremila za ovogodišnju APN kreditnu liniju.

HPB je od početka, od 2017. godine, jedna od najaktivnijih banaka u APN programu te je, uz stalni rast povjerenja građana, do sada financirala novi dom za više od 3.000 klijenata i njihove obitelji. Nastavkom sudjelovanja u programu subvencioniranih stambenih kredita za 2023. godinu, HPB nastoji omogućiti mladima jednostavno i povoljno ostvarenje plana o vlastitom domu te pružiti podršku Vladinoj inicijativi za poticanje demografske obnove zemlje.

Uz povoljne uvjete financiranja i uštede omogućene korisnicima kredita, HPB je sa svojim iskusnim i stručnim bankarskim timovima u poslovnoj mreži koju čini 56 poslovnica spremna za brzo rješavanje kreditnih zahtjeva klijenata koji ove godine žele kupiti ili graditi vlastiti dom. Svi zainteresirani za APN kredit u HPB-u mogu se informirati i dogovoriti sastanak na www.hpb.hr te u odabranoj poslovnici dobiti detaljne informacije i svu potrebnu podršku bankara.
 
Povratak na novosti