eBankarstvo

Stambeni krediti uz državnu subvenciju - APN

Planirate li rješavanje stambenog pitanja te vas zanima subvencioniranje od strane APN-a? Pripremite se na vrijeme…
Stambeni krediti uz državnu subvenciju - APN

Zašto odabrati HPB za APN kredit?

 • Za naše klijente plaćamo trošak procjene nekretnine i trošak javnog bilježnika vezan uz kredit što uključuje trošak solemnizacije, izjave o zapljeni primanja i ovjeru izjava o suglasnosti
 • Povoljan nenamjenski kredit kojim možete financirati uređenje svog doma: nominalna kamatna stopa 5,00% uz policu osiguranja otplate kredita

Za što mogu koristiti APN kredit?

 • Kupnju stana ili kuće
 • Gradnju kuće radi rješavanja stambenog pitanja

Stambeni kredit uz državnu subvenciju - APN u brojkama

 • Godišnja kamatna stopa fiksna u prvih 5 godina otplate, već od 3,18 % za kredite u eurima
 • Rok otplate kredita do 30 godina
 • Iznos kredita od 10.000,00 do 265.000,00 eura
Osnovne informacije za klijente
 • Tko ima pravo na subvencionirani kredit?
 • Svaki građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske:
  • koji u trenutku podnošenja zahtjeva nije stariji od 45 godina
  • koji, ili čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život
  • koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja.
 • Što mi treba od papira?
 • Dokumentacija koju traži APN:
  • Zahtjev za subvencionirani kredit potpisan od strane tražitelja kredita
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku rodnog lista  i prijave prebivališta za maloljetno dijete
  • Predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita(samo kod kupnje nekretnine)
  • Presliku zemljišnoknjižnog izvatka
  • Presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti (samo kod kupnje nekretnine)
  • Presliku akta za građenje i presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje (kod izgradnje nekretnine)
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  • Javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • Javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja (odnosi se na izgradnju nekretnine)
  • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće (odnosi se na izgradnju nekretnine)
  • Izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine
  • Izjava o privoli
   
  Dokumentacija za stambeni kredit (osnovna):
 • Kako mogu provjeriti jesam li kreditno sposoban za subvencionirani stambeni kredit?
 • Provjeriti kreditnu sposobnost moguće je u bilo kojem centru HPB-a s osobnim bankarom ili informativno na internetskoj stranici www.hpb.hr
 • Kolika je visina subvencije?
 • Subvencija iznosi od 30% do 51%, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje ili gradi.
  Trajanje subvencioniranja je 5 godina. Za svako dijete do 18 godina koje podnositelj zahtjeva ima u trenutku predaje zahtjeva, subvencija se produljuje za 1 godinu. Ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta, subvencija se dodatno produljuje za 2 godine.
  Ako je podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva navedenog u zahtjevu osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50% upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se subvencionira kredit za 2 godine otplate.
 • Smijem li prodati ili iznajmljivati nekretninu kupljenu subvencioniranim kreditom?
 • Za ostvarenje prava na subvenciju, nije dozvoljeno prodavati ili iznajmljivati nekretninu prije isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita. Ukoliko nekretninu želite prodati, možete, no u tom slučaju morate vratiti cjelokupan iznos subvencije.
 • Mogu li više puta biti korisnik subvencioniranog kredita?
 • Ne, ukoliko ste jednom bili korisnik subvencioniranog kredita, nemate pravo podnijeti novu prijavu.
5 PITANJA O APN KREDITU
 • 1) Za što mogu iskoristiti subvencionirani kredit?
 • Za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju, dogradnju ili rekonstrukciju kuće. Subvencija se odnosi na završene i uknjižene nekretnine s uporabnom dozvolom ako se radi o kupnji stana odnosno kuće, ili s građevinskom dozvolom ako se radi o izgradnji, dogradnji, dovršenju ili rekonstrukciji stambenog prostora.
  Adekvatnost nekretnine najbolje je provjeriti s našim stručnim timom bankara.
 • 2) Koliki je maksimalni iznos kredita koji se subvencionira?
 • Subvencionira se iznos kredita do 100 tisuća eura pri čemu mora biti zadovoljen i uvjet da cijena nekretnine po kvadratnom metru nije veća od 1.500 eura. Iznos kredita ili cijena nekretnine po metru kvadratnom mogu biti i veći, ali se subvencija odobrava samo na propisani iznos. Također, uvjet je da rok otplate kredita nije kraći od 15 godina.
 • 3) Mogu li podići veći iznos kredita kako bi i uredio kupljenu nekretninu?
 • Nije moguće urediti nekretninu sredstvima subvencioniranog kredita, ali HPB zato svojim klijentima  nudi posebno povoljan nenamjenski kredit koji se može iskoristiti za uređenje novog doma. Kredit je moguće realizirati u iznosima 30 tisuća eura, s rokom otplate do 10 godina.
 • 4) Koliko iznose troškovi realizacije kredita?
 • Troškovi realizacije ovise o iznosu kredita. Uključuju premije polica osiguranja nekretnine, trošak platnog naloga, troškove javnog bilježnika te procjenu vrijednosti nekretnine. Međutim, HPB za sve klijente koji podižu novi stambeni kredit tijekom 2023. godine snosi:
  • troškove procjene vrijednosti nekretnine
  • trošak plaćanja jedne solemnizacije Sporazuma o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretnini
  • trošak solemnizacije Zadužnice i Izjave o zapljeni po pristanku dužnika te
  • trošak ovjere potpisa kod Izjave o suglasnosti za ovrhu na jedinoj nekretnini, za sve sudionike u kreditnom poslu.
 • 5) Postoji li mogućnost da banka odobri, a APN ne prihvati moj zahtjev za kredit?
 • Klijentima koji se prijave za subvencionirani stambeni kredit u HPB-u, a ne uspiju dobiti subvenciju APN-a, nudimo odobravanje redovnog stambenog kredita po uvjetima za APN kreditnu liniju.

Kreditni kalkulator

Iznos
Rok otplate
Mjesečni anuitet iznosi 767,25 EUR
Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku. Kamatna stopa obračunava se na godišnjoj razini. Visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu korisnika kredita s Bankom. Anuitet je iznos kojeg korisnik plaća mjesečno, a sadrži dio glavnice i kamate.
Zatražite sastanak u Centru Banke
Predbilježite se i kontaktirati ćemo vas te vam pružiti trenutno dostupne informacije o subvencioniranim stambenim kreditima.

Podatke koje unesete u obrazac HPB obrađuje u svrhu evidentiranja zahtjeva u sustavu Banke, provjere u bazi klijenata i ugovaranja sastanka u odabranom Centru banke. Načela i pravila obrade osobnih podataka, kao i Vaša prava dodatno su pojašnjena u informacijama o obradi podataka i Politici zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, dostupnima na Politika zaštite osobnih podataka

Ime*
Prezime*
OIB*
Kontakt broj*
Email*
Grad*
HPB Centar iz kojeg želite da vas se kontaktira:*

Zaposlenici Banke kontaktirat će vas u najkraćem mogućem roku.