eBankarstvo

On-line otvaranje transakcijskog računa

Ispunite obrazac

Započnite online predaju zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa unosom OIB-a poslovnog korisnika.


Transakcijski račun otvaram s tvrtkom u

Opći uvjeti poslovanja

Opći podaci poslovnog subjekta

Datum osnivanja poslovnog subjekta

Kontakt podaci poslovnog subjekta

PODACI O NAMJENI I PREDVIĐENOJ PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA, VRSTI TRANSAKCIJA I POSLOVNIM PARTNERIMA

Koja je svrha otvaranja računa odnosno uspostavljanja poslovnog odnosa?
Koje vrste transakcija će biti najzastupljenije
Molimo obrazložiti o kojoj vrsti gotovinskih transakcija i o kojim prosječnim iznosima je riječ
Koliki godišnji promet sredstava po računu očekujete?
Najčešće valute koje ćete koristiti