eBankarstvo

Mastercard kreditna kartica (revolving)

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000 kuna 7 6.000 kuna 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 10.000,00 kn
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30