eBankarstvo

Limiti HPB kartice

Hrvatska poštanska banka iz sigurnosnih razloga za svaku pojedinu karticu određuje limite potrošnje, limite podizanja gotovine/plaćanja i limite broja transakcija. Limiti se mogu mijenjati na zahtjev poslovnog subjekta, u skladu s potrebama i navikama korištenja kartica.

Limiti za VISA Business Debit

Podizanje gotovine
Dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
8 6.000 kn
Četverodnevni  limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
56 50.000 kn
Plaćanje roba i usluga
Dnevni limit plaćanje
Broj transakcija Iznos
10 16.000 kn
Četverodnevni  limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
70 100.000 kn
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke: 50.000,00 kn

Limiti za VISA Business

Podizanje gotovine
Dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
7 2.000 kn
30-dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija
21
Plaćanje roba i usluga
Dnevni limit plaćanje
Broj transakcija Iznos
10 20.000 kn
30-dnevni limit plaćanje
Broj transakcija
30

Limiti za VISA Prepaid Business

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 50.000,00 kn
Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000 kuna 8 10.000 kuna 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
8.000 kuna 56 15.000 kuna 70