eBankarstvo

Limiti HPB kartice

Hrvatska poštanska banka iz sigurnosnih razloga za svaku pojedinu karticu određuje limite potrošnje, limite podizanja gotovine/plaćanja i limite broja transakcija. Limiti se mogu mijenjati na zahtjev poslovnog subjekta, u skladu s potrebama i navikama korištenja kartica.

Limiti za VISA Business Debit

Podizanje gotovog novca
Dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
8 800,00 eura
Četverodnevni limit plaćanja roba i usluga
Broj transakcija Iznos
56 6.640,00 eura
Plaćanje roba i usluga
Dnevni limit plaćanje
Broj transakcija Iznos
10 2.130,00 eura
Četverodnevni limit plaćanja roba i usluga
Broj transakcija Iznos
70 13.280,00 eura
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke: 6.640,00 eura

Limiti za VISA Business

Podizanje gotovog novca
Dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
7 270,00 eura
30-dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija
21
Plaćanje roba i usluga
Dnevni limit plaćanje
Broj transakcija Iznos
10 2.660,00 eura
30-dnevni limit plaćanje
Broj transakcija
30

Limiti za VISA Prepaid Business

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 6.640,00 eura
Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 eura 8 1.330,00 eura 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.070,00 eura 56 2.000,00 eura 70

Contactless limit bez unosa PIN-a na EFTPOS uređaju za transakcije kupovine je na nivou Republike Hrvatske usuglašen sa kartičnim shemama Visa i Mastercard i iznosi 40.00 eura.

Limiti za Debit Mastercard Business - standard

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje roba i usluga
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
700,00 eura 10 2.000,00 euro 10

Limiti za Debit Mastercard Business - VIP 1

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje roba i usluga
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.400,00 eura 10 4.000,00 euro 10

Limiti za Debit Mastercard Business - VIP 2

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje roba i usluga
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.400,00 eura 10 6.700,00 eura 20

Limiti za Debit Mastercard Business - VIP 3

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje roba i usluga
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.400,00 eura 15 9.300,00 eura 25

Limiti za Debit Mastercard Business - VIP 4

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje roba i usluga
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.400,00 eura 20 12.000,00 eura 30

Limiti za Mastercard Business kreditnu karticu

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca - ATM Podizanje gotovog novca - POS Plaćanje - POS POS
Broj transakcija Iznos Iznos Iznos Broj transakcija
5 10% odobrenog iznosa kredita 10% odobrenog iznosa kredita 80% odobrenog iznosa kredita 10