eBankarstvo

Limiti HPB kartice

Hrvatska poštanska banka iz sigurnosnih razloga za svaku pojedinu karticu određuje limite potrošnje, limite podizanja gotovine/plaćanja i limite broja transakcija. Limiti se mogu mijenjati na zahtjev poslovnog subjekta, u skladu s potrebama i navikama korištenja kartica.

Limiti za VISA Business Debit

Podizanje gotovog novca
Dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
8 800,00 eura
Četverodnevni limit plaćanja roba i usluga
Broj transakcija Iznos
56 6.640,00 eura
Plaćanje roba i usluga
Dnevni limit plaćanje
Broj transakcija Iznos
10 2.130,00 eura
Četverodnevni limit plaćanja roba i usluga
Broj transakcija Iznos
70 13.280,00 eura
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke: 6.640,00 eura

Limiti za VISA Business

Podizanje gotovog novca
Dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija Iznos
7 270,00 eura
30-dnevni limit podizanje gotovine
Broj transakcija
21
Plaćanje roba i usluga
Dnevni limit plaćanje
Broj transakcija Iznos
10 2.660,00 eura
30-dnevni limit plaćanje
Broj transakcija
30

Limiti za VISA Prepaid Business

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 6.640,00 eura
Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 eura 8 1.330,00 eura 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.070,00 eura 56 2.000,00 eura 70

Contactless limit bez unosa PIN-a na EFTPOS uređaju za transakcije kupovine je na nivou Republike Hrvatske usuglašen sa kartičnom shemom Visa iznosi 40,00 eura.