eBankarstvo

Antikorupcijski program

Povjerljivost, sigurnost i prijava nepravilnosti
Antikorupcijski program

Povjerljivost i sigurnost podataka

Svi podaci o klijentima dobiveni izravnim ili neizravnim putem, strogo su povjerljivi i služe za unutarnju uporabu. Bez prethodnog i izričitog odobrenja klijenata, Banka ne daje vanjskim osobama ili ustanovama povjerljive podatke, uz iznimku opravdanog zahtjeva nadležnih vlasti ili razmjene općih informacija među bankama.

Zaposlenici su dužni primjenjivati načela Banke u svome radu u postupanju prema suradnicima, klijentima, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, dioničarima i široj javnosti.

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa
Izvješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državno vlasništvu za 2019-2020

Prijava nepravilnosti

Zaposlenici Banke u poslovanju i postupanju sa suradnicima, klijentima, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, dioničarima i širom javnošću pridržavaju se etičkih načela koja se temelje na moralnim vrijednostima dobrih običaja, pravičnosti, poštenju, savjesnosti i stručnosti.

Ukoliko imate pritužbe na neetičko i moguće koruptivno ponašanje zaposlenika Banke možete ih uputiti na e-mail: antikorupcija@hpb.hr kako bismo proveli aktivnosti i mjere u suzbijanu i sprečavanju takvih pojava. Sadržaj vaše elektroničke pošte, odnosno prijava, bit će dostupan isključivo ovlaštenoj Osobi za nepravilnosti.