Plaćanja

Plaćam tamo gdje i većina

Koje vrste plaćanja mogu vršiti u HPB-u?

Prednosti plaćanja u HPB-u

Zašto se u HPB-u godišnje obavlja čak 50 milijuna gotovinskih platnih naloga u Hrvatskoj?

* Popis ugovornih partnera po županijama
Ugovorni partner Županija
Komunalije d.o.o. Čazma Bjelovarsko-bilogorska
Općina Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska
Općina Sibinj Brodsko-posavska
Plin projekt d.o.o. Brodsko-posavska
Bilan, Orebić Dubrovačko-neretvanska
Čistoća d.o.o Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska
Komunalac Lastovo Dubrovačko-neretvanska
Komunalac Slivno d.o.o. Dubrovačko-neretvanska
Općina Kula Norinska (N) Dubrovačko-neretvanska
Vodovod Blato Dubrovačko-neretvanska
Vodovod Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska
Croatia osiguranje d.d. Grad Zagreb
Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Grad Zagreb
HEP – Hrvatska elektroprivreda Grad Zagreb
HPB-Stambena štedionica d.d. Grad Zagreb
HRT-Hrvatska radiotelevizija Grad Zagreb
HZZO polog participacije Grad Zagreb
Istarski vodovod d.o.o. Buzet Istarska
Monte Giro d.o.o. Istarska
Općina Lupoglav Istarska
Usluga Poreč d.o.o. Istarska
Gradska toplana d.o.o., Karlovac Karlovačka
Komus d.o.o., Donja Stubica Krapinsko-zagorska
Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Čakovec Međimurska
Grad Osijek (Unikom d.o.o., Ukop d.o.o., Vodovod Osijek) Osječko-baranjska
Grad Lipik Požeško-slavonska
Grad Bakar Primorsko-goranska
Grad Kastav Primorsko-goranska
Grad Rab Primorsko-goranska
Grad Vrbovsko Primorsko-goranska
Općina Čavle Primorsko-goranska
Općina Dobrinj Primorsko-goranska
Općina Jelenje Primorsko-goranska
Općina Kostrena Primorsko-goranska
Općina Matulji Primorsko-goranska
Općina Omišalj Primorsko-goranska
Općina Ravna Gora Primorsko-goranska
Općina Vinodolska Primorsko-goranska
Općina Viškovo Primorsko-goranska
PONIKVE d.o.o. Krk – Voda Primorsko-goranska
Ponikve d.o.o. Usluga Primorsko-goranska
Vinodolska općina Primorsko-goranska
Grad Glina, Gradsko poglavarstvo Sisačko-moslavačka
Grad Petrinja Sisačko-moslavačka
NOVOKOM,d.o.o., Novska Sisačko-moslavačka
Čistoća d.o.o. Split Splitsko-dalmatinska
HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa Splitsko-dalmatinska
MICHIELI – TOMIĆ Splitsko-dalmatinska
Općina Lovreć Splitsko-dalmatinska
Općina Selca Splitsko-dalmatinska
Peovica Omiš Splitsko-dalmatinska
Vodovod imotske krajine Splitsko-dalmatinska
Čempresi d.o.o., Šibenik Šibensko-kninska
Grad Šibenik, Upravni odjel za financije Šibensko-kninska
J.K.P. Bucavac, Šibenik Šibensko-kninska
Općina Kistanje Šibensko-kninska
Rivina Jaruga d.o.o., Skradin Šibensko-kninska
Škovacin d.o.o., Rogoznica Šibensko-kninska
Općina Primošten Šibensko-kninska
Općina Beretinec Varaždinska
Čistoća i održavanje Kolan Zadarska
Porat Povljana d.o.o. Zadarska
Vodovod Povljana d.o.o. Zadarska
Općina Marija Gorica Zagrebačka

 

Uputa za popunjavanje obrazaca HUB3/HUB3A

Saznajte kako popuniti obrazaca HUB3/HUB3A u našim detaljnim uputama.

Plaćanja kanalima izravnog bankarstva

Za što mogu koristiti kanale izravnog bankarstva?

 • Za obavljanje svih plaćanja, prijenosa sredstava i ostalih bankarskih usluga te upravljanje računima i karticama 0-24, neovisno o radnom vremenu poslovnica Banke.

Trajni nalog

Za što mogu koristiti trajni nalog?

Izravno terećenje i SEPA izravno terećenje

Za što mogu koristiti izravno terećenje odnosno SEPA izravno terećenje?

 • Za plaćanja izdavateljima računa s kojima Banka ili vlasnik transakcijskog računa ima ugovorenu poslovnu suradnju.

Western Union

Za što mogu koristiti Western Union Money Transfer?

 • Za brz prijenos novca drugoj fizičkoj osobi, uplatom u domicilnoj valuti.
 • Za prijenos novca bez obveze posjedovanja računa u banci.
 • Za slanje novca na pouzdan način osobama koje su izgubile dokumente ili novac.

Često postavljena pitanja

Poslovanje s fizičkim osobama
Kako glasi SWIFT Banke?

SWIFT Banke je HPBZHR2X.

Mogu li slijepe ili nepismene osobe otvorit tekući račun?

Nepismene osobe prihvaćaju opće uvjete Banke stavljanjem otiska prsta na obrazac Ugovora. Slijepe ili slabovidne osobe prihvaćaju opće uvjete Banke kao i sve druge, poslovno sposobne osobe vlastoručnim potpisom na obrazac Ugovora. Zaposlenik Banke je dužan pročitati opće uvjete poslovanja s fizičkim osobama nepismenoj, slijepoj ili slabovidnoj osobi. Nepismena ili slijepa osoba može biti u pratnji s osobom od povjerenja koja će joj pročitati – objasniti ugovore, opće uvjete i ostalu dokumentaciju te ujedno može provjeriti ispravnost unesenih podataka koje nepismena ili slijepa osoba ne bi mogla samostalno i pravovremeno uočiti.

Želim zatvoriti svoj tekući račun u banci. Što trebam učiniti?

Tekući račun možete zatvoriti u poslovnicama Banke ili poštanskim uredima, a potrebno je sljedeće:

 • vratiti karticu tekućeg računa vlasnika i opunomoćenika ukoliko postoje
 • vratiti uređaje za identifikaciju klijenta (token) te druge isprave i dokumente vezane za poslovanje po računu
 • podmiriti sve obveze po računu i kreditnim karticama vezanim uz isti
Kako glasi IBAN Banke?

IBAN Banke je HR46 2390 0011 0700 0002 9.

Tko može otvoriti tekući račun u HPB-u?

Tekući račun može otvoriti:

 • poslovno sposobna fizička osoba, rezident i nerezident;
 • maloljetna osoba u radnom odnosu;
 • maloljetna osoba uz zakonskog zastupnika;
 • osoba pod skrbništvom uz skrbnika.
Nisam državljanin Republike Hrvatske, što mi je potrebno za otvaranje računa u Banci?

Strani državljani mogu otvoriti račun u poslovnici Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) koji je prethodno izdala Porezna uprava RH.  

Može li se ukinuti trajni nalog?

Trajni nalog može se ukinuti na zahtjev vlasnika transakcijskog računa u poslovnici Banke ili poštanskom uredu.  

Što je to trajni nalog?

To je nalog kojim vlasnik transakcijskog računa ovlašćuje Banku da u njegovo ime i za njegov račun obavlja redovita plaćanja. On se može ugovoriti u jednakim ili različitim iznosima, a prilikom njegovog ugovaranja određuje se i datum izvršavanja naloga.

Može li opunomoćena osoba po transakcijskom računu zadati trajni nalog po istom?

Ne može. To može učiniti samo vlasnik transakcijskog računa.

Mogu li se u HPB-u naplatiti čekovi neke inozemne banke?
Hrvatska poštanska banka preuzima bankarske čekove izdane u Švicarskoj, Lihtenštajnu, Norveškoj, svim zemljama Europske unije izuzev Francuske, Danske i Velike Britanije te US Treasury čekove Sjedinjenih Američkih Država, odnosno u valutama euro, američki, australski i kanadski dolar, švicarski franak, britanska funta, švedska i norveška kruna te japanski jen.
U obradi inozemnih čekova HPB djeluje kao posrednik u poslovanju između izdavatelja i korisnika čeka u skladu s međunarodnim standardima. Sve što je potrebno za unovčenje inozemnog čeka je devizni transakcijski račun otvoren u HPB-u. Riječ je o jedinstvenoj usluzi na hrvatskom tržištu, koju je moguće realizirati samo u centrima i ispostavama HPB-a.
Nasljednik sam po računu preminule osobe. Kome se moram javiti i što mi je od dokumentacije potrebno?

Potrebno je da se nasljednik/ci jave u poslovnicu Banke ili poštanski ured s važećim osobnim dokumentom i pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju (original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika). Ukoliko ostavinska rasprava nije pokrenuta i postoji mogućnost da će izdavanje rješenja o nasljeđivanju zahtijevati duže razdoblje Banku je potrebno obavijestiti o smrti vlasnika računa donošenjem smrtnog lista u poslovnicu Banke ili poštanski ured.

Postoji li mogućnost otvaranja računa iz inozemstva bez osobnog dolaska u poslovnicu Banke?
Banka može i temeljem propisno ovjerene specijalne punomoći i identifikacijskog dokumenta uspostaviti poslovni odnos s klijentom. Specijalnu punomoć i identifikacijski dokument ovjerava domaće ili strano nadležno tijelo sukladno posebnim propisima. Ovjera dokumenata (specijalna punomoć) ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca za nerezidenta odnosno 6 (šest) mjeseci za rezidenta. U specijalnoj punomoći moraju biti navedeni svi potrebni identifikacijski podaci, pravne radnje i poslovi koje opunomoćenik može u ime i za račun vlasnika obavljati. Račun se blokira i tek kad na račun bude doznačena prva uplata s računa klijenta otvorenog u drugoj kreditnoj instituciji ili se klijent (vlasnik računa) osobno identificira u Banci račun se može deblokirati, izdati kartice za raspolaganje te se (sukladno punomoći ili na zahtjev vlasnika računa) mogu ugovoriti usluge izravnog bankarstva. Sva sredstva koja se proknjiže na novootvoreni račun prije sredstava doznačenih s računa otvorenog na ime klijenta iz druge kreditne institucije (banke), odnosno prije osobne identifikacije klijenta u poslovnici Banke, moraju se vratiti uplatitelju umanjena za troškove slanja te se u navedenom slučaju račun treba zatvoriti.
Hoće li banka izvršiti trajni nalog ako na transakcijskom računu nemam osigurana sredstva za njegovo izvršenje?

Izvršenje trajnog naloga, za koje na dan dospijeća nisu osigurana sredstva na transakcijskom računu s kojeg se izvršava plaćanje, provodi se na sljedeći način:

 • za kredit odobren u Banci sve dok se u cijelosti ne naplati dospjeli anuitet
 • 25 dana za trajne naloge u korist kredita po mandatnim poslovima
 • 15 dana za trajne naloge u korist računa fizičkih osoba otvorenih u Banci
 • 7 dana za trajne naloge u korist računa otvorenih u drugim bankama.

Istekom navedenog roka, ukoliko se trajni nalog nije izvršio, Banka će vam dostaviti Obavijest o neizvršenju trajnog naloga i naplatiti naknadu sukladno važećim naknadama Banke. Nakon tri uzastopna neizvršenja Banka zatvara trajni nalog.

Gdje mogu otvoriti devizni račun i što mi je potrebno od dokumenata da bih ga otvorio?

Devizni račun možete otvoriti u poslovnicama Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u). Otvaranje računa je besplatno.

Na kućnu adresu dobivam izvatke po tekućem računu koji mi nisu potrebni i želio bih ukinuti tu uslugu. Što je potrebno učiniti?

Zahtjev za ukidanjem slanja izvatka na kućnu adresu možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu. Osim usluge slanja izvatka na kućnu adresu, Banka nudi mogućnost slanja izvatka putem email-a, a izvadak o promjenama stanja i transakcijama po računu možete  zatražiti u svim poslovnicama Banke.

Što je potrebno napraviti kako bih aktivirao SMS/E-mail uslugu i koliki je mjesečni trošak usluge?

Potrebno je ispuniti zahtjev za aktivaciju SMS/E-mail usluge u najbližoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu.
Naknade za korištenje SMS/Email usluge možete pronaći ovdje.  

Kako mogu provjeriti stanje svog tekućeg računa?
Informacije o stanju računa možete saznati u svim poslovnicama i na bankomatima Banke, uredima Hrvatske pošte ili putem usluga izravnog bankarstva Banke koje, ako nemate ugovoreno, možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke i uredima Hrvatske pošte.