Kredit za znanje, sport i putovanje - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kredit za znanje, sport i putovanje

Vrsta kredita

Dugoročni namjenski kredit u kunama.

Korisnik kredita

  • Pravo na kredit pod ovim uvjetima mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj 
  • Pravo na kredit mogu ostvariti i maloljetne osobe zastupane po zakonskom zastupniku ili skrbniku kao solidarnom dužniku.
  • Ako Korisnik kredita nije u radnom odnosu obvezan je solidarni dužnik
  • Minimalno 6 (šest) mjeseci poslovanja u Banci.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Od 2.000,00 kn do 12.000,00 kn.
Maksimalno moguće ukupno kreditno zaduženje Korisnika kredita je 12.000,00 kn.
Rok otplate kredita Od 13 do 24 mjeseca.
Godišnja kamatna stopa

Klijent*

Varijabilni dio: 6M NRS1 za HRK**

Fiksni dio: 4,02%

Kamatna stopa:

  • 4,92%


Naknada
  • 1,50% od iznosa kredita i plaća se iz vlastitih sredstava na dan korištenja kredita.
Način korištenja

Kredit se koristi prijenosom sredstava na račun izdavatelja ponude na ime
korisnika kredita u svrhu plaćanja.

*Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

**Visina 6-mjesečnog NRS1 za KN od 01.07.2017. iznosi 0,90%. 

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: