Kredit za zatvaranje obveza - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kredit za zatvaranje obveza

Vrsta kredita

Dugoročni namjenski kredit za podmirenje novčanih obveza, korisnika kredita odnosno drugog dužnika po zahtjevu korisnika kredita, u Banci, kod drugih banaka i/ili drugih pravnih osoba. 

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
  • od 1.500 do 50.000 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita
  • od 10.000 do 365.000 KN
Rok otplate kredita

od 36 do 180 mjeseci

sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta

 

VALUTA

EUR KN
Godišnja kamatna stopa

KLIJENT**

od 5,86% do 6,86%  

vezana uz 6M NRS1 za EUR***

od 6,18% do 7,18%

vezana uz 6M NRS1 za HRK****

  visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu Korisnika kredita i Banke te o unaprijed određenim objektivnim parametrima s kojima će Banka Korisnika kredita upoznati prije sklapanja Ugovora o kreditu
Naknada
  • 1,00% od iznosa kredita (maksimalno 350,00 EUR, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita)
  • 1,00% od iznosa kredita (maksimalno 2.500,00 KN)
Poček* do 3 mjeseca
Otplata Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita.

* Poček je uključen u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka Banka mjesečno obračunava i naplaćuje kamatu po stopi redovne kamate. Korisnik kredita obvezuje se plaćati kamatu u iznosima i u roku dospijeća navedenim u planu otplate kredita koji je prilog ugovoru o kreditu.

**Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

***visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%.

****visina 6-mjesečnog NRS1 za HRK od 01.07.2017. iznosi 0,90%.

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: