Kredit za školarinu - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kredit za školarinu

Vrsta kredita

Dugoročni namjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR

Korisnik kredita

  • Pravo na kredit pod ovim uvjetima mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj 
  • Korisnik kredita je osoba za koju se uplaćuje školarina tj. pokrivaju troškovi upisa.
  • Pravo na kredit mogu ostvariti i maloljetne osobe zastupane po zakonskom zastupniku ili skrbniku kao solidarnom dužniku.
  • Ako Korisnik kredita nije u radnom odnosu obvezan je solidarni dužnik.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA

Od 700,00 EUR do 20.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita.

Traženi iznos kredita može se povećati za još dodatnih maksimalno 20% iznosa kredita za troškove kupnje studentske literature, a ukupni iznos kredita ne može biti veći od maksimalnog iznosa kredita.

Rok otplate kredita Od 13 do 96 mjeseci.
Godišnja kamatna stopa

Klijent**

Varijabilni dio: 6M NRS1 za EUR***

Fiksni dio: 3,52%

Kamatna stopa:

  • 4,66%

Poček* Do 6 mjeseci
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
  • 1,50% od iznosa kredita i plaća se iz vlastitih sredstava na dan korištenja kredita.

* Poček je uključen u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka Banka mjesečno obračunava i naplaćuje kamatu po stopi redovne kamate. Korisnik kredita obvezuje se plaćati kamatu u iznosima i u roku

**Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

***visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%. 

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: