Upravljanje gotovinom

Hrvatska poštanska banka vam pruža brojne mogućnosti obavljanja isplata i uplata na transakcijski račun:

  • Podizanje gotovine u poslovnicama i na bankomatima HPB-a te putem poslovne mreže Hrvatske pošte i Fine
  • Polaganje gotovine u širokoj mreži poslovnica i uplatnim bankomatima HPB-a, Hrvatske pošteMožete obavljati pologe dnevnog utrška putem Visa Busines Electron kartice u većini poštanskih ureda! i Fine
  • Otprema i obrada većih količina gotovog novca putem Fina Gotovinski servisi d.o.o.

HPB uplatni bankomati

Uplatni bankomat vam omogućuje uplatu novčanih sredstava na poslovne račune u realnom vremenu korištenjem Visa Business Electron kartice uz ispis specifikacije položenog gotovog novca  po apoenima.

Nakon pologa gotovog novca, a prije finalne potvrde transakcije, na ekranu bankomata se prikazuje ispis svih položenih novčanica po apoenima i ukupan iznos položene gotovine te se odabire mogućnost potvrde ili otkaza  transakcije.

Po pojedinačnoj uplati moguće je uplatiti do 50 novčanica u maksimalnom iznosu 50.000 kuna.

Popis lokacija HPB uplatnih bankomata

Koje su prednosti HPB uplatnih bankomata?