Limiti HPB kartica

Hrvatska poštanska banka iz sigurnosnih razloga za svaku pojedinu karticu određuje limite potrošnje, limite podizanja gotovine/plaćanja i limite broja transakcija.

Limiti se mogu mijenjati na zahtjev poslovnog subjekta, u skladu s potrebama i navikama korištenja kartica.

Limiti za VISA Business Electron

Limiti za VISA Business

Limiti za VISA Prepaid Business

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu: 50.000 kuna.