Krediti u suradnji s EIB-om

Europska investicijska banka (EIB) dugoročnim financiranjem projekata, jamstvima i savjetima unapređuje ciljeve Europske unije. Hrvatska poštanska banka u suradnji s EIB-om osigurala je financijski paket od 20 milijuna EUR namijenjen financiranju poduzetničkih projekata.

Zajedno s EIB-om omogućujemo vam programe financiranja namijenjene:

Poslovne korisnike zanima i sljedeće: