Okviri za financijsko praćenje

Budite spremni za nove poslove

Za što se mogu koristiti Okviri za financijsko praćenje?

Okvir za financijsko praćenje je rješenje za vašu planiranu strategiju i razvoj poslovanja.

Okvire za financijsko praćenje koristite kod učestale potrebe za korištenjem kratkoročnih proizvoda:

  • Kredita za obrtna sredstva
  • Revolving kredita
  • Garancija
  • Akreditiva
  • Pisama namjere

Što mi Okvir za financijsko praćenje omogućuje?

Koje su prednosti korištenja Okvira za financijsko praćenje?

  • Nakon što je odobren Okvir, zatražite proizvod unutar Okvira bez suvišne dokumentacije
  • Jednostavan i brz proces odobrenja proizvoda unutar Okvira
  • Osigurajte korištenje proizvoda unutar Okvira u vrlo kratkom vremenskom roku
  • Iznos i valuta Okvira za financijsko praćenje i proizvoda unutar okvira prema vašim potrebama
  • Instrumente osiguranja predajete samo pri ugovaranju Okvira za financijsko praćenje