Dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu

Za što se može koristiti dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu?

  • Za financiranje povremenih potreba za likvidnim sredstvima
  • Za fleksibilno i jednostavno povlačenje potrebnih sredstava do iznosa odobrenog prekoračenja

Koje su prednosti dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu?