Financiranje

Planirate li širiti ili unaprijediti svoje poslovanje?

HPB vam nudi rješenja za sve vaše financijske potrebe te stručan savjet HPB tima.

Krediti za obrtna sredstva

Za financiranje tekućeg poslovanja i održavanje likvidnosti odaberite kredite s rokom otplate do godinu dana.

Okviri za financijsko praćenje

Za učestale potrebe kratkoročnog financiranja, uključujući garancije i  akreditive.

Investicijski krediti

Financirajte osnovna sredstva investicijskim kreditima HPB-a kako biste unaprijedili svoje poslovanje.

Projektno financiranje

Realizirajte nove projekte kreditima koji se temelje na njihovim budućim novčanim tokovima.

Posebni kreditni programi

Odaberite različite oblike financiranja u okviru poslovnih suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i EBRD-om.

Garancije i akreditivi

Osigurajte jednostavnu, sigurnu i kvalitetnu suradnju sa svojim poslovnim partnerima koristeći garancije i akreditive.

Otkup potraživanja

Mogućnost financiranja otkupom nedospjelih potraživanja vaših kupaca eskontom mjenica te na temelju faktura i ostale komercijalne dokumentacije.

HPB EU Desk

Doznajte informacije o EU bespovratnim izvorima sredstava.