Komercijalni zapisi

Što su komercijalni zapisi?

Komercijalni zapisi su kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (do godinu dana) koje izdavatelj izdaje radi pribavljanja kratkoročnih sredstava.

Njihovim izdanjem izdavatelj ima obvezu investitoru (imatelju) isplatiti nominalni iznos komercijalnih zapisa po dospijeću. Zapisi se izdaju preko programa u okviru kojeg se izdaju tranše, pri čemu zbroj iznosa nedospjelih tranši ne smije biti veći od iznosa programa. Tranše mogu biti različitih ročnosti, dospijeća i denominacije do maksimalnog ukupnog iznosa predviđenog programa.

Koje su prednosti za izdavatelje komercijalnih zapisa?