Depoziti

Odaberite najbolji način investiranja slobodnih sredstava uz Hrvatsku pošansku banku.

U situaciji slobodnih novčanih sredstava iskoristite priliku i povećajte prihode na poslovnom računu kvalitetnim ulaganjem u depozite.

Ostvarite poticajne kamate uz fleksibilne uvjete deponiranja sredstava uz rokove i u valutama prema vašim potrebama.

Odaberite depozite za poslovne korisnike u HPB-u

Za što se mogu koristiti depoziti?

Koje pogodnosti nudi HPB?

U HPB-u mi je zajamčena zaštita depozita

Svi prihvatljivi depoziti sukladno Zakonu o osiguranju depozita položeni u Hrvatskoj poštanskoj banci osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka do iznosa od 100.000 eura po deponentu, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a važećem toga dana.

Osnovne informacije o zaštiti depozita možete pronaći ovdje.