Projekt SEPA u Republici Hrvatskoj - HPB - Hrvatska poštanska banka

Projekt SEPA u Republici Hrvatskoj

Obavještavamo Vas da je Nacionalni odbor za platni promet 24. veljače 2016. godine donio odluku o prolongiranju nacionalnih rokova za prilagodbu na nove SEPA standarde u dijelu izvršavanja kreditnih transfera u kunama i eurima te izravnih terećenja u kunama.

Novi rokovi za primjenu SEPA standarda su:

 • SEPA kreditni transfer (euri i kune) – 6. lipnja 2016. godine
 • SEPA izravno terećenje (kune) – 1. veljače 2017. godine


Više informacija o SEPA projektu u RH potražite na našoj web stranici www.hpb.hr ili na stranici www.sepa.hr 

Za sva ostala pitanja možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na e-mail adresu: sepa.platni@hpb.hr


Republika Hrvatska je kao članica Europske unije obvezna implementirati SEPA pravila za platne transakcije u eurima do 31. listopada 2016. godine. Odlukom hrvatske bankovne zajednice SEPA pravila, prakse i standardi će se primijeniti i na kunske transakcije u domaćem platnom prometu.

 

Nacionalnim planom migracije na SEPA određeni su rokovi za migraciju na SEPA platne instrumente:

 • SEPA kreditni transfer (euri i kune) - 06. lipnja 2016.
 • SEPA izravno terećenje (kune) - 01. veljače 2017.


Na koje korisnike platnih usluga se SEPA promjene odnose?

SEPA promjene se prvenstveno odnose na:

 • platitelje koji podnose naloge za plaćanje u formatu Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku (plaćanja u kunama i stranoj valuti, isplate plaća i ostalih redovnih i povremenih primanja),
 • primatelje plaćanja koji iniciraju naloge za izravno terećenje.


Što je potrebno prilagoditi?

Provedba SEPA projekta u Republici Hrvatskoj predstavlja reformu platnog sustava koja se jednim svojim dijelom odnosi na implementaciju novih pravila, praksi i standarda za kreiranje, razmjenu i procesiranje platnih naloga, a drugim dijelom na prilagodbu informatičkih sustava sudionika platnog sustava s tim u vezi.


Za SEPA kreditni transfer platitelji moraju prilagoditi:

 • dosadašnji način podnošenja naloga za plaćanje u formatu Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku kojeg zamjenjuje XML poruka pain.001 prema ISO20022 standardu,
 • prihvat i obradu odbijenih naloga za plaćanje i povrata (R poruka).Za SEPA izravno terećenje primatelji plaćanja moraju prilagoditi:

 • sklapanje suglasnosti s korisnicima,
 • ugovorne odnose s bankama (mogućnost ugovaranja usluge samo s jednom bankom kojoj će se slati svi nalozi za izravno terećenje bez obzira u kojoj banci je otvoren račun platitelja),
 • informatičku podršku za iniciranje naloga za izravno terećenje u XML pain.008 poruci prema ISO20022 standardu,
 • način obrade odbijenih naloga za plaćanje i povrata (R poruke),
 • prihvat i obradu izvoda za naloge zadane u pain.008 XML poruci (camt poruke).


Koje nam promjene i pogodnosti donosi SEPA?

Pogodnosti za korisnike platnih usluga (platitelje i primatelje plaćanja) su značajne, a najvažnije su:

 • korištenje prihvaćenih pravila i standarda koja su jedinstvena za sve korisnike,
 • mogućnost automatiziranog upravljanja odbijenim porukama i povratima,
 • efikasnije upravljanje likvidnošću i administrativnim troškovima,
 • mogućnost naplate od svih platitelja korištenjem jedinstvenog platnog instrumenta kod ugovaranja izravnih terećenja.

 

Dodatne informacije o projektu SEPA u RH nalaze se na stranici www.sepa.hr, a za sva ostala pitanja možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa.