Posebni kreditni programi - HPB - Hrvatska poštanska banka

Posebni kreditni programi

Osim bogate ponude vlastitih kreditnih programa, HPB kroz poticajne programe surađuje i s drugim institucijama kao što su HBOR i HAMAG-BICRO, zatim s jedinicama lokalne samouprave te Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom turizma u dugoročnom i kratkoročnom financiranju tog segmenta gospodarstvenika.

Kreditne linije iz sredstva HBOR-a (www.hbor.hr)

 • Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova
 • Program kreditiranja turističkog sektora
 • Program kreditiranja pripreme turističke sezone
 • Program Turizam - IBRD (kreditiranje izvoznika u turističkom sektoru iz sredstava IBRD-a)
 • Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na području posebne državne skrbi (poljoprivreda i ujednačeni razvoj)
 • Program kreditiranja pripreme poljoprivredne proizvodnje
 • Program kreditiranja gospodarstva (veliki projekti u poljoprivredi)
 • Program kreditiranja gospodarstva
 • Program kreditiranja nove proizvodnje
 • Program kreditiranja brodarstva
 • Program kreditiranja ženskog poduzetništva
 • Program kreditiranja poduzetništva mladih
 • Program kreditiranja poduzetnika početnika
 • Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva
 • Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Program kreditiranja energetske obnove zgrada
 • Program kreditiranja komunalne infrastrukture
 • Program kreditiranja pronalazaka
 • Program kreditiranja financijskog restrukturiranja
 • Program kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja
 • Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti
 • Program kreditiranja proizvodnje
 • Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103. te ostalih kandidata za projekte u poljoprivredi i ribarstvu koji se sufinanciraju sredstvima iz EU fondova
 • Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302.

Za sve dodatne informacije o kreditnim programima HBOR-a obratite se Sektoru kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvoj

Krediti u suradnji s HAMAG-BICRO (www.hamagbicro.hr)

S ciljem poticanja malog i srednjeg poduzetništva kroz lakšu realizacija kreditnog plasmana na temelju neopozivog i bezuvjetnog jamstva HAMAG-BICRO, Hrvatska poštanska banka svojim klijentima nudi povoljnije uvjete financiranja za tri jamstvena programa HAMAG-BICRO-a:

 • EU početnik
 • Rastimo zajedno
 • Poljoprivrednici

Više o programima saznajte na stranicama HAMAG-BICRO-a, na sljedećem linkuhttp://www.hamagbicro.hr/jamstva/jamstveni-programi/

Mandatni poslovi za srednje i malo poduzetništvo:

Banka u ime i za račun HBOR-a obavlja poslove provođenja Programa kreditiranja poduzetnika početnika kojim se financira i potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Krediti u suradnji s MINPO, gradom Zagrebom i Županijama - Mjera 1

Novi kreditni programi u suradnji s HBOR-om

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: