Dugoročno financiranje - HPB - Hrvatska poštanska banka

Dugoročno financiranje

Dugoročni krediti, odnosno krediti s rokom otplate dužim od godine dana, namijenjeni su posebno malim i srednjim poduzećima, obrtnicima i samostalnim djelatnicima. Iz ponude dugoročnog financiranja Hrvatske poštanske banke nudimo vam širok asortiman kredita:

  • krediti za trajna obrtna sredstva
  • krediti za financiranje izvoza
  • krediti za kupnju strojeva i opreme
  • krediti za kupnju, izgradnju, rekonstrukciju i uređenje poslovnih prostora i objekata
  • krediti za financiranje stambene izgradnje
  • agro krediti pravnim osobama
  • krediti za razvoj turističke djelatnosti

Osnovne karakteristike dugoročnog financiranja

Rok povrata: do deset godina
Način povrata: u jednakim ratama ili anuitetima, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje
Način plaćanja kamata: u ratama, jednokratno, revolving princip ili prema dogovoru s klijentom
Valuta kredita: kunski, kunski uz valutnu klauzulu, u valuti

 

Hrvatska poštanska banka surađuje s HBOR-om i HAMAG INVEST-om u financiranju malih poduzetnika kroz različite poticajne programe. Više o tome pogledajte na Posebni kreditni programi.

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: