Internetsko bankarstvo za poslovne subjekte - HPB - Hrvatska poštanska banka

Internetsko bankarstvo za poslovne subjekte

Prednosti internetskog bankarstva HPB-a za poslovne subjekte

 • rad s računima više vlasnika – poduzeća (korisno za računovodstvene servise)
 • mogućnost promjene ovlaštenja rada po računima od strane korisnika usluge (administratora)
 • jeftinije naknade za provođenje transakcija nego na šalterima banaka ili FINA-e
 • mogućnost pristupa usluzi putem tokena, mTokena ili smart kartice
 • promjena osobnih podataka (e-mail, telefon, telefaks, GSM i sl.)

Pristup internet bankarstvu za poslovne subjekte

Za aktiviranje usluge potrebno je

 • imati otvoren račun u HPB-u (korisnikom usluge može postati svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u RH)
 • ispuniti Pristupnicu A u jednom primjerku i/ili Pristupnicu B za svakog dodatnog korisnika usluge zasebno (onoliko primjeraka koliko je korisnika usluge).
 • priložiti kopije dokumenata za utvrđivanje identiteta korisnika i osobe ovlaštene za zastupanje
 • sve predati u najbližoj poslovnici / regionalnom centru Banke ili poslati poštom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d. / Direkcija izravnog bankarstva / Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

Nakon obrade dokumentacije Banka će vam izdati opremu (token, mToken ili USB uređaj) i tajni broj -PIN koju možete preuzeti osobno, u poslovnici/regionalnom centru Banke ili zatražiti slanje preporučenom pošiljkom na adresu.

Pristupnice možete ispuniti direktno na vašem računalu te potom ispisati radi potrebe vlastoručnog potpisa.
Za punu funkcionalnost interaktivnih PDF obrazaca potrebna vam je najnovija verzija Adobe Readera.

Internetsko bankarstvo HPB-a omogućuje vam sljedeće usluge

 • uvid u detalje depozita, akreditiva, kredita, vrijednosnih papira i garancija
 • uvid u stanja i promete po kreditima
 • uplata rate kredita
 • kunsko plaćanje i devizno plaćanje (doznaka za plaćanje u inozemstvo)
 • prijenos sredstava s jednog računa na drugi unutar banke (kunskih i deviznih)
 • kreiranje predložaka kunskih i deviznih naloga za plaćanje
 • mogućnost zadavanja naloga u najavi
 • pregled tečajnih lista
 • kupoprodaja deviza
 • zbrojni unos naloga datotekom
 • pregled izvršenih naloga i ispis potvrde o izvršenom plaćanju
 • ispis kopije naloga 10 i 11, kao i SWIFT obavijesti
 • preuzimanje izvadaka o promjenama i stanju na računu
 • pregled detalja i prometa po karticama
 • kupnja, prodaja i prijenos udjela u fondovima HPB Investa 
 • pregled naknada u obračunu i izdanih računa
 • komunikacija sa službom za korisnike

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: