Obavijesti

Najava izmjena u poslovanju

Obavještavamo vas da će od 01. veljače 2021. u primjeni biti izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti za depozitno poslovanje fizičkih osoba Hrvatske poštanske banke, dioničko...

Pročitajte više

Najava izmjena u poslovanju

Obavještavamo Vas da Banka u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (NN 78/2015) od 1. siječnja 2021. godine mijenja visinu kamatne stope na prešutno prekoračenje po...

Pročitajte više