Od {{calculator.dataService.defaultOptions.loan.min[calculator.dataService.loanCurrency] | numeraljs:'currency'}} do {{calculator.dataService.defaultOptions.loan.max[calculator.dataService.loanCurrency] | numeraljs:'currency'}} {{calculator.dataService.loanCurrency === 'HRK' ? 'kuna': 'eura'}} , kamata već od 5,25%, otplata od 2 do 10 godina

Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku.

Kamatna stopa obračunava se na godišnjoj razini.

Visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu Korisnika kredita s Bankom.

Anuitet je iznos kojeg korisnik plaća mjesečno, a sadrži dio glavnice i kamate.

Bez naknade za obradu kredita uz online kreditni zahtjev.

Uvjeti za odobravanje kredita →

Do kredita u samo nekoliko koraka

1. Ispunite zahtjev za kredit online

2. Kontaktirat će Vas naši djelatnici i ugovoriti sastanak u najbližoj poslovnici

3. Dolazak u poslovnicu radi potpisivanja ugovora