Razmjena podataka u DOR sustavu

Kreditne institucije i financijske institucije, članice grupa kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, u ponedjeljak, 26. kolovoza 2019. nastavljaju s razmjenom podataka o građanima, klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku i to putem informatičkog sustava HROK-a (DOR sustav).

Korisnici DOR sustava obrađivat će podatke o neurednosti u ispunjavanju obveza svojih klijenata radi procjene sposobnosti klijenata za urednom otplatom obveze kako bi smanjili i/ili izbjegli rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata. Predmetnom obradom korisnici ujedno unaprjeđuju upravljanje kreditnim rizicima u odnosu na svoje klijente što je jedna od ključnih regulatornih obveza kreditnih i financijskih institucija.

Više informacija o obradi podataka u DOR sustavu pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka u DOR sustavu putem poveznice https://www.hpb.hr/zastita-osobnih-podataka.