Najava novih Općih Uvjeta za SuperSmart HPB račun

Poštovani,

obavještavamo vas da će od 07. srpnja 2020. godine u primjeni biti izmijenjeni Opći uvjeti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za otvaranje, vođenje i zatvaranje SuperSmart HPB računa fizičkih osoba.